Μια δεύτερη ευκαιρία για συμμετρική μύτη & ελεύθερη αναπνοή μέσω της επανορθωτικής ρινοπλαστικής!

Η επανορθωτική ρινοπλαστική αποτελεί ένα ιδιαίτερο πεδίο της λειτουργικής ρινοπλαστικής. Αναφέρεται συχνά και ως διορθωτική ρινοπλαστική ή αναθεώρηση ρινοπλαστικής (revision rhinoplasty). Πρόκειται για τη χειρουργική επέμβαση που δίνει λύση σε προβλήματα που δε διορθώθηκαν κατάλληλα ή που προκλήθηκαν από μία προηγούμενη χειρουργική επέμβαση διαφραγματοπλαστικής ή Ρινοπλαστικής. Επίσης είναι η επέμβαση που διορθώνει βλάβες και παρεκτοπίσεις της μύτης που προέκυψαν μετά από τραυματισμό.
Με την επανορθωτική ρινοπλαστική διορθώνονται ταυτόχρονα τόσο τα λειτουργικά προβλήματα της μύτης, τα οποία υποβαθμίζουν την ποιότητα της αναπνοής, όσο και τα αισθητικά της προβλήματα που διαταράσσουν την αρμονία της εμφάνισης της μύτης και κατ’ επέκταση του προσώπου συνολικά.

 

Για ποιους ασθενείς είναι κατάλληλη η επανορθωτική ρινοπλαστική;

 

Η επανορθωτική ρινοπλαστική είναι η επέμβαση εκλογής για ασθενείς που έχουν υποβληθεί κατά το παρελθόν σε μία ή περισσότερες χειρουργικές επεμβάσεις αισθητικής ή λειτουργικής διόρθωσης της μύτης τους, χωρίς τα αναμενόμενα επιθυμητά αποτελέσματα.

Μία μύτη, η οποία δε διορθώθηκε σωστά από λειτουργικής άποψης ή μια μύτη στην οποία για αισθητικούς λόγους αποδυναμώθηκαν οι δομές της και πλέον δεν αναπνέει σωστά, μπορεί να επιφέρει έντονη ανισορροπία στην καθημερινότητα του ασθενή αλλά και στον ύπνο και την ξεκούρασή του.

Χαρακτηριστικά παραδείγματα:

● Η πτώση της κορυφής της μύτης προς το στόμα μετά από αποτυχημένη διαφραγματοπλαστική (συμβαίνει ιδιαίτερα συχνά και μετά από επεμβάσεις που γίνονται με υπερήχους ή laser και όχι μόνο μετά από την κλασική επέμβαση) ή αποτυχημένη ρινοπλαστική. Εκτός από το κακό αισθητικό αποτέλεσμα, η πτώση αυτή δυσχεραίνει ιδιαίτερα την ελεύθερη ροή του αέρα μέσα από τις ρινικές θαλάμες. Αποτέλεσμα; Δυσκολία κατά την αναπνοή και οι ασθενείς έχουν την ανάγκη να ανασηκώνουν με το δάχτυλο την κορυφή της μύτης τους προς τα επάνω προκειμένου να αναπνέουν καλύτερα.
● Η δυσλειτουργία των ρινικών βαλβίδων ως αποτέλεσμα εκτεταμένης αφαίρεσης ιστών κατά την προσπάθεια να σμικρυνθεί επιθετικά η μύτη. Ο ασθενής καταλήγει με το αίσθημα ότι κατά την εισπνοή του τα πλάγια τοιχώματα της μύτης κλείνουν ερμητικά (collapse) και καθιστούν πολύ δύσκολη την αναπνοή από τα ρουθούνια.
Όταν μετά από κάποιο χειρουργείο ή τραυματισμό διαταράσσεται η φυσιολογική λειτουργία της αναπνοής, επιβάλλεται η διόρθωση του προβλήματος με στόχο την αποκατάσταση της φυσιολογικού αερισμού δια μέσου της ρινός.

Ορισμένα από τα αισθητικής φύσεως προβλήματα που πιθανά να εντοπιστούν μετά από μια αποτυχημένη επέμβαση ρινοπλαστικής μπορεί να είναι:

● Ασυμμετρίες της κορυφής της μύτης
● Αυξημένη ή μειωμένη προβολή της κορυφής της μύτης (πολύ μακριά ή πολύ κοντή μύτη)
● Υπερβολικά χαμηλή ή υπερβολικά στενή μύτη στη ράχη ή/και την κορυφή της
● Ασύμμετρα ή/και λοξά ρινικά οστά

Πότε θεωρείται αποτυχημένη μια ρινοπλαστική;

Για να κατανοηθεί πότε μια πλαστική επέμβαση στη μύτη αποτυγχάνει, πρέπει πρώτα να αποσαφηνισθεί πότε θεωρείται επιτυχημένη. Για να συμβεί αυτό θα πρέπει να λάβουμε υπόψιν μας το διττό ρόλο της μύτης, στη ζωογόνο αναπνευστική λειτουργία και την εξωτερική εμφάνιση ενός ανθρώπου. Η «τέλεια μύτη» είναι διαφορετική για τον κάθε άνθρωπο. Αν θέλαμε να δώσουμε ορισμό, θα μπορούσαμε να πούμε πως μια μύτη είναι τέλεια όταν εκτελεί επιτυχώς τη λειτουργία της αναπνοής, ενώ ταυτόχρονα είναι όμορφη και εναρμονίζεται ανεπιτήδευτα με τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά του προσώπου.

Αντιστρόφως λοιπόν, αποτυχημένη ρινοπλαστική είναι εκείνη που:

● Αποτυγχάνει στη διαμόρφωση ενός τέλειου λειτουργικά οργάνου. Δηλαδή δε διορθώνει τα προβλήματα που παρεμποδίζουν την αναπνοή, ή ακόμη χειρότερα, σε ορισμένες περιπτώσεις τα δημιουργεί ή τα επιβαρύνει περαιτέρω.
● Προσφέρει ένα ασύμμετρο αισθητικά αποτέλεσμα, το οποίο διαταράσσει τις αναλογίες του προσώπου.

Πόσο καιρό μετά το προηγούμενο χειρουργείο είναι ασφαλές να προχωρήσει κανείς σε επανορθωτική ρινοπλαστική;

Ολοκληρωμένη εικόνα του αποτελέσματος μετά από επέμβαση ρινοπλαστικής μπορούμε να έχουμε εντός των επόμενων 6- 12 μηνών από την ημέρα του χειρουργείου. Συνεπώς, η απόφαση για την αναγκαιότητα ή μη ενός δεύτερου χειρουργείου με επανορθωτική ρινοπλαστική δεν είναι ορθό να ληφθεί σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα μετά την πρώτη επέμβαση. Η σωστή διαδικασία σε περίπτωση που το αισθητικό ή λειτουργικό αποτέλεσμα της προηγούμενης επέμβασης δεν ικανοποιεί τις προσδοκίες του /της ασθενούς είναι η εξής:

α) πρώτη εκτίμηση σε διάστημα 5-6 μηνών από το πρώτο χειρουργείο

β) εκτίμηση της ποιότητας των ιστών και του ρυθμού επούλωσης

γ) παρουσία ή όχι ανάγκης επανεπέμβασης και εκτίμηση της σωστής χρονικής περιόδου για την ασφαλή πραγματοποίηση αυτής.

Διαφορές μεταξύ αρχικής και επανορθωτικής ρινοπλαστικής

Όπως ήδη αναφέρθηκε, η επανορθωτική ρινοπλαστική αποτελεί ιδιαίτερο πεδίο της χειρουργικής ρινός καθώς απαιτεί ιδιαίτερες τεχνικές και μάλιστα πολύ πιο απαιτητικές συνήθως σε σχέση με την αρχική επέμβαση. Οι χειρουργικοί χειρισμοί κατά την επανορθωτική ρινοπλαστική απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή και χειρουργική επιδεξιότητα λόγω των προηγούμενων χειρισμών και του ουλώδους ιστού που έχει αναπτυχθεί. Επιπλέον, στις περισσότερες των περιπτώσεων, η επανορθωτική ρινοπλαστική δεν είναι ιδιαίτερα αφαιρετική.

Αντιθέτως, η πιθανότητα ανάγκης ενίσχυσης των δομών της ρινός που έχουν αποδυναμωθεί κατά την προηγούμενη επέμβαση είναι πολύ υψηλή. Στα περιστατικά αυτά κρίνεται απαραίτητη η χρήση μοσχευμάτων (η λήψη αυτών γίνεται από το ρινικό διάφραγμα, τα ωτικά πτερύγια ή τις πλευρές του ίδιου του ασθενή) για την ενίσχυση των λειτουργικών δομών αλλά και για την επίτευξη ενός αρμονικού αισθητικού αποτελέσματος που να μη μαρτυρά τα προηγούμενα προβλήματα και δυσαρμονίες.

Ο Ρινοχειρουργός που θα αναλάβει να εκτελέσει την επέμβαση της επανορθωτικής ρινοπλαστικής πρέπει να έχει σαφή εικόνα της παρούσας, αλλά και της αρχικής κατάστασης της μύτης. Κατά την προεγχειρητική εκτίμηση της μύτης γίνεται έλεγχος των στοιχείων της μέσω ρινοσκόπησης, ενδοσκόπησης, ψηλάφησης και φωτογραφιών. Τα παραπάνω βήματα είναι απαραίτητα ώστε τελικά χειρουργός και ασθενής να γνωρίζουν τι απαιτείται να γίνει χειρουργικά και ποιο μπορεί να είναι το βέλτιστο εφικτό αναμενόμενο αποτέλεσμα.

Χρονοδιάγραμμα της επανορθωτικής ρινοπλαστικής.

Όπως σε κάθε επέμβαση, η διάρκειά της καθώς και οι τεχνικές που χρησιμοποιούνται, εξαρτώνται από τον τύπο και τον αριθμό των προβλημάτων που θα πρέπει να επιλυθούν με τελικό στόχο το επιθυμητό αποτέλεσμα που αποζητούν χειρουργός και ασθενής.
Το μετεγχειρητικό στάδιο της επανορθωτικής ρινοπλαστικής δε διαφέρει συνήθως ιδιαίτερα από εκείνο μιας πρώτης επέμβασης Λειτουργικής Ρινοπλαστικής, τόσο χρονικά όσο και στα στάδια αποθεραπείας.

Κατά κανόνα, οι επόμενες ημέρες δεν περιλαμβάνουν έντονο μετεγχειρητικό πόνο. Κάποια πιθανή μικρή ενόχληση στην περιοχή της μύτης ή στα σημεία λήψης των μοσχευμάτων μπορεί να αντιμετωπισθεί με λήψη απλού παυσίπονου (π.χ. παρακεταμόλη). Ομοίως, δεν παρατηρούνται έντονα μετεγχειρητικά ιδιαίτερες εκχυμώσεις ή οιδήματα.

Η επανορθωτική ρινοπλαστική, όπως και η λειτουργική ρινοπλαστική, στοχεύει στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής του ασθενούς μέσω της ελέυθερης αναπνοής και της αρμονικής εξωτερικής εμφάνισης του προσώπου. Αλλάζει τη ζωή με τρόπο θετικό και ανακουφιστικό. Εμπιστευθείτε τη στα σωστά χέρια ενός εκπαιδευμένου, έμπειρου και ειλικρινή Ρινοχειρουργού!

 

 

επικοινωνίαΕπικοινωνία