Η Ρινοπλαστική είναι μια επέμβαση με παραδοσιακά μεγάλη δημοτικότητα η οποία φαίνεται να αυξάνεται σταθερά με την πάροδο των ετών και για τα δύο φύλα. Γιατί συμβαίνει αυτό; Τι την κάνει τόσο αγαπητή; Μα φυσικά η διττή της φύση. Η Ρινοπλαστική αποτελεί τον τρόπο να αντιμετωπίσει κανείς ταυτόχρονα τόσο τα αισθητικά όσο και τα λειτουργικά προβλήματα της μύτης του και με τον τρόπο αυτό να βελτιώσει την υγεία αλλά και τη συνολική εμφάνιση του προσώπου του. Ακόμα λοιπόν αναρωτιέστε γιατί εκατομμύρια άνθρωποι ανά έτος επιλέγουν με χαρά να υποβληθούν σε αυτήν παγκοσμίως;

 

 

Πόσο ασφαλής είναι  η επέμβαση της Ρινοπλαστικής;

 

Λόγω της διττής φύσης της, η Ρινοπλαστική οφείλει να βρίσκει εξατομικευμένα σε κάθε περιστατικό τη χρυσή τομή ανάμεσα στην εξωτερική κομψότητα και τη φυσιολογική λειτουργία της μύτης. Κάτι τέτοιο απαιτεί άριστη γνώση της ανατομίας της περιοχής της μύτης καθώς και πλούσια φαρέτρα χειρουργικών τεχνικών προκειμένου να βρίσκονται λύσεις ακόμη και σε περιστατικά που έχουν ιδιαίτερα προβλήματα και απαιτούν  ιδιαίτερους χειρισμούς. Στα χέρια ενός έμπειρου και ειδικά εκπαιδευμένου Ρινοχειρουργού,   η επέμβαση της Ρινοπλαστικής σημειώνει εξαιρετικά υψηλά  ποσοστά επιτυχίας και ικανοποίησης των ασθενών.

 

Η Ρινοπλαστική είναι μια ασφαλής επέμβαση. Η συντριπτική πλειοψηφία των περιστατικών Ρινοπλαστικής δεν παρουσιάζει καμία απολύτως επιπλοκή, εφόσον ακολουθηθούν πιστά οι οδηγίες του θεράποντα ιατρού. Στις ελάχιστες περιπτώσεις  που εμφανιστούν επιπλοκές (π.χ. μετεγχειρητική ρινορραγία), αυτές είναι ελάχιστης σημασίας και ξεπερνιούνται εύκολα και γρήγορα με την καθοδήγηση του έμπειρου Ρινοχειρουργού  και τη συνεργασία του ασθενή ή, πολύ σπανιότερα, με κάποιους extra χειρουργικούς χειρισμούς.

 

 

Ποια μέτρα ασφαλείας λαμβάνονται κατά την ημέρα της επέμβασης Ρινοπλαστικής;

 

Την ημέρα της επέμβασης, κατά τις πρωινές ώρες γίνεται η εισαγωγή του ασθενούς στην κλινική. Εφόσον δεν έχει ήδη προηγηθεί, ως είθισται, ο προεγχειρητικός έλεγχος 1-2 ημέρες πριν, ακολουθεί μια σειρά εξετάσεων, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν ο ασθενής μπορεί να λάβει νάρκωση με απόλυτη ασφάλεια. Πιο συγκεκριμένα, οι εξετάσεις που πραγματοποιούνται είναι:

  • εξετάσεις αίματος
  • καρδιογράφημα και καρδιολογική εκτίμηση
  • ακτινογραφία θώρακος

 

 

Πόσο ασφαλής είναι η αναισθησία υπό την οποία πραγματοποιείται η Ρινοπλαστική;

 

Η Ρινοπλαστική πραγματοποιείται ως επί τον πλείστον υπό γενική αναισθησία, δηλαδή ο ασθενής κοιμάται καθόλη τη διάρκεια της επέμβασης και αφυπνίζεται αμέσως μετά τη λήξη της. Η σύγχρονη γενική αναισθησία εξασφαλίζει για τον ασθενή τις βέλτιστες συνθήκες και την προστασία του αεραγωγού του και είναι απολύτως ασφαλής και πλέον κατάλληλη ακόμη και σε περιστατικά που δεν έχουν ελεύθερο ιατρικό ιστορικό, με ελάχιστες εξαιρέσεις. Σε κάθε περίπτωση, ο ασθενής οφείλει να ενημερώνει τον χειρουργό αλλά και τον αναισθησιολόγο εγκαίρως σχετικά με το αν αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας, έχει γνωστές αλλεργίες σε φαρμακευτικά σκευάσματα ή λαμβάνει οποιουδήποτε τύπου φαρμακευτική αγωγή ή συμπληρώματα διατροφής.

 

Ποια μέτρα ασφαλείας λαμβάνονται μετά την επέμβαση της Ρινοπλαστικής;

 

Μετά την επέμβαση ακολουθεί άμεσα η αφύπνιση του ασθενούς και η μεταφορά του σε δωμάτιο του νοσοκομείου. Εκεί παραμένει οπωσδήποτε για λίγες ώρες και τη μετεγχειρητική φροντίδα και παρακολούθηση αναλαμβάνει το νοσηλευτικό προσωπικό. Σχεδόν σε όλες τις περιπτώσεις οι ασθενείς εξέρχονται από την κλινική την ίδια ημέρα το απόγευμα ή την επόμενη ημέρα το πρωί.

 

Πώς μπορώ να σιγουρευτώ ότι μετά τη Ρινοπλαστική θα έχω ένα ‘’φυσικό’’ αποτέλεσμα;

 

Η πλειοψηφία των ασθενών ζητούν ένα φυσικό μετεγχειρητικό αποτέλεσμα και όχι μία μύτη πολύ μικρή , πολύ λεπτή κλπ. Φυσικά σε αυτόν τον κανόνα υπάρχουν και εξαιρέσεις. Καθώς λοιπόν ο κάθε άνθρωπος είναι διαφορετικός, είναι υψίστης σημασίας η αναλυτική προεγχειρητική συζήτηση και κλινική εξέταση ούτως ώστε να αναλυθούν τα εκάστοτε δεδομένα με βάση τους ιστούς και την ανατομία κάθε ασθενούς και να γίνουν κατανοητά τόσο τα «θέλω» του όσο και το τι είναι πρακτικά εφικτό να γίνει κατά το χειρουργείο πάνω στο συγκεκριμένο πρόσωπο. Κάθε έμπειρος και εξειδικευμένος ρινοχειρουργός δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα σε αυτή την προεγχειρητικιή διαδικασία.

 

Τι γίνεται όμως όταν το αποτέλεσμα δεν είναι το επιθυμητό;

 

Όταν μετά από ένα χειρουργείο Ρινοπλαστικής ο ασθενής επιθυμεί περαιτέρω βελτιώσεις ή διορθώσεις της εξωτερικής εμφάνισης ή της λειτουργικότητας της μύτης ή όταν το αποτέλεσμα άλλαξε μετά από κάποιον τραυματισμό της περιοχής,  τότε ο Ρινοχειρουργός καλείται πρώτα από όλα να εκτιμήσει κατά πόσο οι επιθυμίες του ασθενούς είναι εφικτό να πραγματοποιηθούν  και δεν είναι ουτοπικές και στη συνέχεια να προτείνει λύσεις. Για τα περιστατικά αυτά αναπτύχθηκε η Επανορθωτική Ρινοπλαστική. Κατά τη διάρκεια αυτής της επέμβασης αναδιαμορφώνεται  τμηματικά ή συνολικά η μύτη (ανάλογα με τις δεδομένες ανάγκες)και διορθώνεται το προηγούμενο  χειρουργικό αποτέλεσμα με πολλαπλούς χειρισμούς που συνήθως απαιτούν και τη χρήση μοσχευμάτων που λαμβάνονται κατά προτίμηση από τον ίδιο τον ασθενή (περιοχή ρινικού διαφράγματος, ωτικοί χόνδροι, πλευρικοί χόνδροι και πολύ σπανιότερα οστέινα μοσχεύματα). Με αυτόν τον τρόπο, ο ασθενής αποκτά τη μύτη που επιθυμούσε από την αρχή ή οπωσδήποτε κάτι πολύ πλησιέστερο σε αυτό.

 

Εν κατακλείδι, η Ρινοπλαστική είναι μία ασφαλής χειρουργική διαδικασία. Ο ασθενής που επιθυμεί να υποβληθεί σε αυτήν με σκοπό να βελτιώσει τόσο τη λειτουργικότητα όσο και την εξωτερική εμφάνιση της μύτης του θα πρέπει να έχει κατά νου δύο πράγματα:

  1. Να επιλέξει τον κατάλληλο Ρινοχειρουργό με τον οποίο θα προχωρήσει στην επέμβαση και να χτίσει με αυτόν μία σχέση εμπιστοσύνης.
  2. Να ενημερώσει πλήρως τον Ρινοχειρουργό του σχετικά με προηγούμενους χειρισμούς- τραυματισμούς- θεραπείες- χειρουργικές ή μη παρεμβάσεις στην περιοχή της μύτης και του προσώπου, πιθανά προβλήματα υγείας που αντιμετωπίζει, φαρμακευτική αγωγή- συμπληρώματα διατροφής ή άλλου τύπου σκευάσματα που λαμβάνει.

 

Η εξειδικευμένη Ρινοχειρουργός, Δρ. Ειρήνη Μάντζαρη διαθέτει πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση και έχει στο ενεργητικό της έναν μεγάλο αριθμό επιτυχημένων επεμβάσεων στον τομέα της Λειτουργικής και Επανορθωτικής Ρινοπλαστικής . Η επέμβαση πραγματοποιείται πάντοτε με γνώμονα την ασφάλεια του ασθενούς και με αππόλυτο σκοπό να οδηγήσει στο επιθυμητό λειτουργικό και αισθητικό αποτέλεσμα.

Καλέστε τώρα στο 210 68 33 193, για να ενημερωθείτε σχετικά και να κλείσετε το ραντεβού σας!

 

επικοινωνίαΕπικοινωνία