Αναθεώρηση Ρινοπλαστικής

Οι ασθενείς που αναζητούν πληροφορίες και τελικά επιλέγουν να υποβληθούν σε αναθεωρητική ή επανορθωτική  (revision) ρινοπλαστική είναι οι δυσαρεστημένοι ή μερικώς ικανοποιημένοι από τα αισθητικά ή/και τα λειτουργικά αποτελέσματα της αρχικής τους επέμβασης. Μη ικανοποιητικά αποτελέσματα μπορούν να προκύψουν ως αποτέλεσμα: 1) μίας πολύπλοκης τεχνικά πρώτης επέμβασης η οποία πραγματοποιήθηκε με σκοπό να λύσει δύσκολα…


Λειτουργική Ρινοπλαστική: Ο «χρυσός» συνδυασμός ομορφιάς και υγείας!

«Η απόλαυση της ομορφιάς είναι ένα παράξενο, ήπια μεθυστικό είδος συναισθήματος και παρόλο που η ομορφιά δεν έχει προφανή χρήση, ο πολιτισμός δε θα μπορούσε να έχει την ίδια μορφή χωρίς αυτή» Sigmund Freud. Το πρόσωπο έχει την κυρίαρχη θέση στον ορισμό της ομορφιάς. Αυτό αποτυπώνεται και στις τέχνες. Κάθε στοιχείο του προσώπου συμβάλλει στην…