Επανορθωτική Ρινοπλαστική: Διορθώστε την αποτυχημένη επέμβαση.

Επανορθωτική Ρινοπλαστική: Διορθώστε ό,τι μπορεί να μην ικανοποίησε τις προσδοκίες σας κατά την προηγούμενη επέμβαση.

Η ρινοπλαστική αποτελεί μία επέμβαση, ιδιαίτερα δημοφιλή μεταξύ των αισθητικών επεμβάσεων, παρ’ όλα αυτά μπορεί να έχει σκοπό όχι μόνο τη βελτίωση της εμφάνισης του προσώπου αλλά και της λειτουργικότητας της μύτης (αναπνοής) .

Τι γίνεται όμως όταν το αποτέλεσμα μετά το χειρουργείο δεν είναι αυτό που περιμέναμε;

Τι μπορεί να “πάει λάθος” στη Ρινοπλαστική;

Πολλές φορές το χειρουργικό αποτέλεσμα μπορεί να διαφέρει σημαντικά από το αρχικό πλάνο.

Πού μπορεί να οφείλεται αυτό;

  • Αφαίρεση μικρότερου τμήματος χόνδρου ή οστού από το επιθυμητό .
  • Αφαίρεση μεγαλύτερου τμήματος οστού ή χόνδρου από το επιθυμητό.
  • Μετατόπιση μοσχεύματος από τη θέση που είχε τοποθετηθεί ή λανθασμένη θέση τοποθέτησης του μοσχεύματος .
  • Αντίδραση-φλεγμονήεξαιτίας τοποθέτησης αλλομοσχευματων(ξένων προς τον οργανισμό μοσχευματων) . και “αποβολή”αυτών από τον ίδιο τον οργανισμό. (Για το λόγο αυτό προτιμά κανείς- εφόσον αυτό  είναι εφικτό–τη χρήση αυτομοσχευμάτων από τον ίδιο τον ασθενή από το ρινικό διάφραγμα ή το χόνδρο των ωτικών πτερυγίων ή οστό από τη λεκάνη κλπ).

Μπορεί να διορθωθεί το αποτέλεσμα μιας ανεπιτυχούς επέμβασης;

Η διόρθωση μίας προηγούμενης μη αποτελεσματικής επέμβασης απαιτεί ιδιαίτερη χειρουργική ικανότητα και εμπειρία αντίστοιχων περιστατικών, καθώς αποτελεί εγχείρημα πολύ δυσκολότερο από την αρχική επέμβαση.

Η επανορθωτική ρινοπλαστική περιλαμβάνει από απλές διορθώσεις-βελτιώσεις έως την πλήρη ανακατασκευή της μύτης με ή χωρίς μοσχεύματα, ανάλογα με το αποτέλεσμα που επιδιώκεται. Τα μοσχεύματα αυτά αναζητούνται στον ίδιο τον ασθενή προκειμένου να μην τα αποβάλει ο οργανισμός και οι περιοχές που λαμβάνονται είναι το ρινικό διάφραγμα, το ωτικό πτερύγιο (χωρίς να αλλάξει σε τίποτα το σχήμα του αυτιού), οστά της λεκάνης, χόνδρος και οστό από τις πλευρές του θώρακα.

Ο σκοπός της επανεπέμβασης είναι η διόρθωση αποτελεσμάτων ή και παραλείψεων προηγούμενων επεμβάσεων ρινοπλαστικής με τον κατάλληλο τρόπο προκειμένου να αποκατασταθεί η εμφάνιση αλλά και η λειτουργία της μύτης. Ο τελικός στόχος  δε διαφέρει ιδιαίτερα από το στόχο της αρχικής ρινοπλαστικής . Το αποτέλεσμα πρέπει να είναι μια μύτη αρμονικά όμορφη και απόλυτα Λειτουργική. Η ειδοποιός διαφορά είναι ότι ο ιατρός καλείται να αντιμετωπίσει ορισμένους περιοριστικούς παράγοντες λόγω της επιβάρυνσης της μύτης από την προηγούμενη επέμβαση, όπως ουλώδεις ιστούς, αποδυνάμωση της δομής της μύτης κλπ.

Η Επανορθωτική Ρινοπλαστική  στοχεύει στα εξής:

  • Σωστή και ανεμπόδιστη λειτουργία της μύτης (αναπνοή)
  • Φυσικό αποτέλεσμα που δεν προδίδει χειρουργική παρέμβαση: Η μύτη πρέπει εναρμονίζεται με τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά του προσώπου.

Θα πρέπει πάντα να θυμόμαστε ότι ο Χειρουργός καλείται να βελτιώσει την όποια υφισταμένη κατάσταση της μύτης. Με την εμπειρία, τη γνώση  και τις χειρουργικές ικανότητες που έχει θα επιχειρήσει να διορθώσει τα προβλήματα που έχουν παραμείνει ή και προκληθεί από την προηγούμενη επέμβαση. Είναι λοιπόν σαφές ότι πρόκειται για μια τεχνικά απαιτητική επέμβαση που απαιτεί εις βάθος γνώση και μια πλούσια φαρέτρα χειρουργικων τεχνικών που μόνο χειρουργοί που εξειδικεύονται και ασχολούνται διαρκώς με το αντικείμενο της Λειτουργικής Ρινοπλαστικής μπορεί να διαθέτουν.

Κάθε ασθενής που ενδιαφέρεται να υποβληθεί στην εν λόγω χειρουργική επέμβαση, θα πρέπει πρώτα από όλα να προσέλθει στον κατάλληλο ρινοχειρουργό για μία ολοκληρωμένη κλινική εξέταση προκειμένου να εντοπιστούν τα προβλήματα που απαιτούν διόρθωση. Στη συνέχεια ο ασθενής θα  ενημερωθεί σχετικά με το τι απαιτείται (π. χ. μοσχεύματα) για να λυθούν τα θέματα που τον απασχολούν, ποιες προσδοκίες  μπορεί να έχει, τι χρόνος αποθεραπείας απαιτείται κλπ.

Επικοινωνία