επεμβάσεις μύτης

Τύποι επεμβάσεων μύτης (χειρουργείο μύτης)

Οι πιο κοινές επεμβάσεις μύτης περιλαμβάνουν: 1)τη μείωση του μεγέθους των ρινικών κογχών που είναι μεγαλύτερες του κανονικού και μπλοκάρουν τον εισπνεόμενο αέρα, 2)τη διόρθωση τυχόν αποκλίσεων του διαφράγματος- ευθειασμός του διαφράγματος της μύτης (διαφραγματοπλαστική), 3)τη διόρθωση εξωτερικών ρινικών παραμορφώσεων (ρινοπλαστική), 4)τη χειρουργική επέμβαση στους παραρρίνιους κόλπους (FESS).

Κάθε μία από αυτές τις επεμβάσεις μπορεί να γίνει ανεξάρτητα αλλά και όλες μπορούν να συνδυαστούν σε μία επέμβαση όταν αυτό είναι απαραίτητο και επιθυμητό.

Κογχοπλαστική

Διαφραγματοπλαστική- ευθειασμός του ρινικού διαφράγματος

Λειτουργική ρινοπλαστική

Ρινοπλαστική

FESS ( ενδοσκοπική χειρουργική παραρρινίων κόλπων)

Ελάττωση του μεγέθους των κογχών (κογχοπλαστική)

Μέγεθος ρινικών κογχών: φυσιολογική και μη φυσιολογική σύγκριση

Οι κόγχες είναι μικρές δομές μέσα στη μύτη που καθαρίζουν και εφυγραίνουν τον αέρα που περνά μέσα από τα ρουθούνια προς τους πνεύμονες. Αποτελλούνται από μια οστική δομή που περιβάλλεται από αγγειακό ιστό και βλεννογόνο εξωτερικά. Οι ρινικές κόγχες μπορεί να διογκωθούν μετά από λοιμώξεις, αλλεργίες, χημικούς ερεθισμούς ή μόλυνση και τότε προκαλούν ρινική απόφραξη και παραγωγή υπερβολικής ποσότητας βλέννας που οδηγεί σε συμφόρηση της αναπνοής.

Η μείωση του μεγέθους των κογχών με ραδιοσυχνότητες είναι μια διαδικασία κατά την οποία ένα όργανο που μοιάζει με βελόνα εισάγεται στο σώμα της κόγχης και μέσω αυτής μεταδίδεται ενέργεια στον ιστό της προκειμένου να προκαλέσει ελεγχόμενη «βλάβη» και ελάττωσή της. Είναι μια διαδικασία που μπορεί να γίνει στο χειρουργείο αλλά και ως θεραπεία στο ιατρείο, που γίνεται με τοπική αναισθησία και διαρκεί περίπου 15 λεπτά. Δεν υπάρχει πόνος στη διαδικασία ανάρρωσης, καμία αλλαγή στη φυσική πτυχή και καθόλου μακροπρόθεσμες παρενέργειες, όπως π.χ. απώλεια της οσφρητικής αντίληψης. Ο ασθενής πρέπει να γνωρίζει ότι θα έχει κρούστες στη μύτη για περίπου 3 εβδομάδες, μέχρι να επουλωθεί η περιοχή. Για αυτό, συνιστούμε συχνή χρήση ρινικών πλύσεων με φυσιολογικό ορό και χρήση αντιβιοτικής αλοιφής και μαλακτικών σταγόνων κατά τη διάρκεια αυτής της χρονικής περιόδου. Σε περίπτωση που οι κόγχες υπερτραφούν εκ νέου στο μέλλον, η διαδικασία μπορεί να επαναληφθεί με απόλυτη ασφάλεια.

Ευθειασμός ρινικού διαφράγματος

Η διαφραγματοπλαστική (Ευθειασμός ρινικού διαφράγματος) είναι η χειρουργική διόρθωση των ανατομικών ελαττωμάτων και παραμορφώσεων του ρινικού διαφράγματος. Το διάφραγμα είναι μια δομή που αποτελείται από οστά και χόνδρο στο κεντρικό τμήμα της μύτης και χωρίζει τη μια ρινική κοιλότητα από την άλλη. Όταν το διάφραγμα παρεκκλίνει πολύ, μπορεί να μπλοκάρει τη μία ή και τις δύο πλευρές της μύτης και να διαταράξει σημαντικά τη ροή του αέρα.

Η επέμβαση διόρθωσης του ρινικού διαφράγματος επιχειρεί να ισιώσει το διάφραγμα, όσο το δυνατόν περισσότερο, στη θέση της μέσης γραμμής αφαιρώντας το τμήμα που αποκλίνει και αναδομώντας το υπόλοιπο οστό και χόνδρο ούτως ώστε να απελευθερώσει τη δίοδο του αέρα. Η διαδικασία γίνεται υπό γενική αναισθησία σε οργανωμένο νοσοκομείο- κλινική.

Λειτουργική Ρινοπλαστική

Όταν η απόκλιση του διαφράγματος είναι πιο περίπλοκη ή υπάρχει σχετική παραμόρφωση και  στο εξωτερικό τμήμα της ρινικής πυραμίδας ή στις ρινικές βαλβίδες που επηρεάζουν επιπλέον την ελεύθερη ροή του αέρα στην μύτη, απαιτείται πιο ολοκληρωμένη αντιμετώπιση μέσω της λειτουργικής ρινοπλαστικής, δηλαδή μέσω περισσότερων τεχνικών που αφορούν και τις περιοχές αυτές, καθώς η απλή αποκατάσταση του διαφράγματος δε θα ήταν επαρκής για την απελευθέρωση της αναπνοής.

Ρινοπλαστική

Η αισθητική αναδιαμόρφωση της μύτης είναι επίσης γνωστή ως Ρινοπλαστική . Η διαδικασία μπορεί να μειώσει ή να αυξήσει το μέγεθος της μύτης, να περιορίσει ή να διευρύνει το άνοιγμα των ρουθουνιών, να αλλάξει τη γωνία μεταξύ της μύτης και του άνω χείλους, να αλλάξει το προφίλ- την άκρη- ή τη γέφυρα της μύτης. Μπορεί όμως ταυτόχρονα  να διορθώσει και λειτουργικά προβλήματα.Η ρινοπλαστική περιλαμβάνει συνολικά  την ανάπλαση των οστέινων και χόνδρινων δομών με στόχο το πιο όμορφο φυσικό και λειτουργικό αποτέλεσμα.

FESS

Η ενδοσκοπική χειρουργική παραρρινίων κόλπων ( FESS)  προσεγγίζει τους παραρρίνιους κόλπους και την πλειοψηφία των παθολογιών  εντός αυτών ( πολύποδες μύτης, χρόνια ιγμορίτιδα κλπ) εντοπισμένα, χωρίς εξωτερικές τομές και με ταχεία αποκατάσταση για τους ασθενείς.

Η Δρ Ειρήνη Μάντζαρη , με την πολυετή εμπειρία της στην χειρουργική της μύτης, προσφέρει σε κάθε ασθενή της ολοκληρωμένα τον συνδυασμό αυτών των επεμβάσεων (ανάλογα  με τις ανάγκες του κάθε περιστατικού) με στόχο το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα σε μία μόνο επέμβαση, μετατρέποντας έτσι και το κόστος σε προσιτά επίπεδα για όλους.