Ίλιγγος Θέσεως: Τί είναι, πόσο διαρκεί και πώς αντιμετωπίζεται;

Ο ίλιγγος θέσεως (καλοήθης παροξυσμικός ίλιγγος θέσεως-BPPV, όπως είναι η σωστή ιατρική ονομασία του) είναι μια κατάσταση κατά την οποία ο ασθενής αισθάνεται έντονη ζάλη με ή και χωρίς το στοιχείο της περιτροφής συνδυαστικά  με την αλλαγή της θέσης του κεφαλιού του.

 

Πώς προκαλείται ο ίλιγγος θέσεως;

Ο ίλιγγος θέσεως αφορά σε πρόβλημα που δημιουργείται στο λαβύρινθο του αυτιού μας -και συγκεκριμένα στο ελλειπτικό κυστίδιο- αυτόματα , μετά από χτύπημα στο κεφάλι ή από έντονο κραδασμό ή και λόγω σταδιακής εκφύλισης με την πρόοδο της ηλικίας.

 

Πιο συγκεκριμένα -αλλά με απλά λόγια-, ο λαβύρινθος του αυτιού μας, το όργανο που είναι υπεύθυνο για την ισορροπία μας, περιέχει ένα υγρό, τη λέμφο, στο οποίο κάποιες φορές εισέρχονται μικροί κρύσταλλοι ασβεστίου, οι ωτόλιθοι, οι οποίοι κανονικά βρίσκονται μέσα στο ελλειπτικό κυστίδιο.

 

Όσο οι ωτόλιθοι περιφέρονται ελεύθεροι μέσα στη λέμφο, ο ασθενής έχει το αίσθημα της ζάλης ή και της περιστροφής, ανάλογα και με την ποσότητα των ελεύθερων ωτολίθων (ωτοκονίας) που κυκλοφορούν.

 

Πόσο διαρκεί ο ίλιγγος θέσεως;

Τα συμπτώματα που εμφανίζουν οι ασθενείς με ίλιγγο θέσεως είναι συνήθως τα ακόλουθα:

  • Αίσθημα ζάλης
  • Ίλιγγος ( αίσθημα περιστροφής)
  • Απώλεια ισορροπίας
  • Ναυτία
  • Τάση προς έμετο
  • Κεφαλαλγία- ‘βαρύ’ κεφάλι

Οι ασθενείς εμφανίζουν τα παραπάνω συμπτώματα για λίγα δευτερόλεπτα ή λεπτά μετά από απότομη κίνηση ή ακραία θέση της κεφαλής  και μπορεί αυτά να επανεμφανίζονται μέσα στην ημέρα  για μερικές ημέρες ή και εβδομάδες, σπανιότερα μήνες.

 

Πιο συχνά οι ασθενείς συσχετίζουν την έναρξη των επεισοδίων με αλλαγή θέσης στον ύπνο, επίσκεψη στο κομμωτήριο όπου γέρνουν το κεφάλι στο λούσιμο, μετά από ασκήσεις υπερέκτασης , έπειτα από κάποιο -έστω και ήπιο- χτύπημα στο κεφάλι κλπ.

 

Έπειτα, τα συμπτώματα μπορεί να εξαφανιστούν και να επανέλθουν μετά από κάποιο χρονικό διάστημα.

 

Πώς αντιμετωπίζεται ο ίλιγγος θέσεως;

Για τη θεραπεία της κατάστασης αυτής δεν συνιστάται η λήψη κάποιας φαρμακευτικής αγωγής.

 

Η αντιμετώπισή της γίνεται από τον Ωτορινολαρυγγολόγο στο ιατρείο  με μηχανικούςχειρισμούς-ασκήσεις, οι οποίοι ονομάζονται χειρισμοί επανατοποθέτησης των ωτολίθων (ωτοκονίας).

 

Με αυτές τις ειδικές ασκήσεις, ο ωτορινολαρυγγολόγος θα κινητοποιήσει  τους ωτόλιθουςμε τέτοιο τρόπο ώστε αυτοί  να επανατοποθετηθούν στην αρχική τους θέση (ελλειπτικό κυστίδιο) και να πάψουν ναπροκαλούν τα επεισόδια ιλίγγου στον ασθενή όταν αυτός κινεί το κεφάλι του.

 

Υπάρχουν διάφορα είδη χειρισμών-ασκήσεων  για την αντιμετώπιση του ιλίγγου θέσεως, από τους οποίους οι πιο συχνά χρησιμοποιούμενοι είναι ο χειρισμός  Epley και ο χειρισμός  Semont.

 

Οι χειρισμοί στατιστικά φαίνεται πως επιτυγχάνουν σε ποσοστό πάνω από το 80% των περιστατικών και βοηθούν στην άμεση επιστροφή των ασθενών σε όλες τις καθημερινές τους δραστηριότητες.

 

Μάλιστα στην πλειοψηφία των περιστατικών που αντιμετωπίστηκαν με χειρισμούς φαίνεται πως ο ασθενής απαλλάσσεται από τα συμπτώματά του ήδη από την πρώτη συνεδρία.