Ρινοπλαστική: Προετοιμασία πριν την επέμβαση

Ρινοπλαστική: Προετοιμασία πριν την επέμβαση

Ρινοπλαστική: Προετοιμασία πριν την επέμβαση

Πριν προγραμματίσετε μια  επέμβαση για λειτουργική ρινοπλαστική, είναι σημαντικό να κλείσετε ένα ραντεβού με τον χειρουργό σας, προκειμένου να αξιολογήσετε από κοινού τους παράγοντες που θα καθορίσουν την έκβασή της.

Σε γενικές γραμμές, η συνάντηση θα περιλαμβάνει τα εξής:

  • Καταγραφή ιατρικού ιστορικού. Η σημαντικότερη ερώτηση που θα σας τεθεί από τον γιατρό σας αφορά στα κίνητρα που σας οδήγησαν στην απόφαση να προχωρήσετε σε επέμβαση και τι θέλετε να επιτύχετε μέσω αυτής. Επίσης, θα καταγράψει το ιατρικό ιστορικό σας συμπεριλαμβάνοντας: επαναλαμβανόμενα περιστατικά απόφραξης ρινικής αναπνοής, λοιμώξεις των παραρρινίων κόλπων και των αυτιών, προηγούμενα χειρουργεία ή τραυματισμούς στην περιοχή της μύτης και φαρμακευτική αγωγή που μπορεί να λαμβάνετε. Σε περίπτωση που λαμβάνετε κάποια αντιπηκτική αγωγή, θα πρέπει να ενημερώνετε τον ιατρό σας προκειμένου αυτή να ρυθμιστεί (διακοπεί ή /και αντικατασταθεί) λίγες ημέρες πριν την επέμβαση.
  • Ιατρικές εξετάσεις. Ο γιατρός σας θα σας υποβάλει σε πλήρη προεγχειρητικό έλεγχο (εξετάσεις αίματος, καρδιολογικό έλεγχο, απεικονιστικό έλεγχο) προκειμένου να μπείτε με ασφάλεια αλλά και με ακριβές χειρουργικό πλάνο στο χειρουργείο. Επίσης, θαεξετάσει επισκοπικά και ενδοσκοπικά τη μύτη (έλεγχος της ποιότητας των ιστών- δέρμα, χόνδροι, ρινικά οστά- και έλεγχος του εσωτερικού της μύτης). Οι εξετάσεις αυτές βοηθούν τον γιατρό σας να καθορίσει τον τρόπο με τον οποίο τα φυσικά χαρακτηριστικά σας μπορεί να επηρεάσουν το αποτέλεσμα της λειτουργικής ρινοπλαστικής (αισθητικά αλλά και λειτουργικά- ποίοτητα της αναπνοής)  όπως για παράδειγμα η ποιότητα-σπαργή του δέρματος ή η ποιότητα των χόνδρινων στοιχείων της μύτης.
  • Φωτογραφίες. Οι προεγχειρητικές φωτογραφίες της μύτης σας από διαφορετικές οπτικές γωνίες είναι σημαντικές. Αυτές θα χρησιμοποιηθούν στην αξιολόγηση του περιστατικού πριν την επέμβαση και θα βοηθήσουν στον σχεδιασμό των χειρουργικών χρόνων που θα πρέπει να ακολουθήσει ο ιατρός προκειμένου να λύσει όλα τα προεγχειρητικά προβλήματα, χρησιμοποιούνται όμως και ως σημείο αναφοράς κατά τη διάρκεια της επέμβασης, αλλά και σε μετεγχειρητικό  επανέλεγχο. Τελευταίο και πολύ σημαντικό είναι το γεγονός ότι οι φωτογραφίες δίνουν τη δυνατότητα σε γιατρό και ασθενή να συζητήσουν προεγχειρητικά, με απτό τρόπο, τους στόχους της επέμβασης όσον αφορά στο αισθητικό κομμάτι της.
  • Συζήτηση αναφορικά με τις προσδοκίες σας. Με τον γιατρό σας θα πρέπει να είστε ειλικρινείς και να συζητήσετε για τα κίνητρα και τις προσδοκίες σας. Με τη σειρά του ο γιατρός σας θα σας εξηγήσει τι μπορεί ή τι δεν μπορεί να επιτευχθεί χειρουργικά σε εσάς και ποιο αποτέλεσμα θα φαίνεται φυσικό στο πρόσωπό σας με βάση και τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά σας. Είναι λογικό μερικοί άνθρωποι να νιώθουν αμήχανα συζητώντας για την εμφάνισή τους, αλλά είναι σημαντικό να αισθάνεστε άνετα στη συζήτηση με τον γιατρό σας.


Φαγητό και φαρμακευτική αγωγή προ και μετά χειρουργείου

Αποφύγετε φάρμακα που περιέχουν ασπιρίνη ή ιβουπροφαίνη για λίγες ημέρες πριν και μετά την επέμβαση, καθώς μπορεί να προκαλέσουν αιμορραγία. Να λαμβάνετε μόνο τη φαρμακευτική αγωγή που σας συνέστησε  ο γιατρός σας.

Επίσης, σκόπιμο είναι να διακόψετε το κάπνισμα για τις πρώτες μετεγχειρητικές ημέρες διότι καθυστερεί τη διαδικασία της επούλωσης και σας καθιστά πιο ευάλωτους σε μετεγχειρητικές λοιμώξεις και αιμορραγίες.

ΚΑΛΕΣΤΕ ΜΑΣ
ONLINE ΡΑΝΤΕΒΟΥ