Ρινοπλαστική: Τι διορθώνουμε

Τα τελευταία χρόνια έχει υπάρξει μεγάλη αύξηση στον αριθμό των επεμβάσεων που στόχο έχουν τη διόρθωση αισθητικών αλλά ταυτόχρονα και λειτουργικών προβλημάτων της μύτης, ανάγοντας τη λειτουργική ρινοπλαστική στη συνηθέστερη επέμβαση πλαστικής του προσώπου.

Ποιοι είναι οι στόχοι της χειρουργικής διόρθωσης των επιμέρους στοιχείων της μύτης;

Σύμφωνα με τα σύγχρονα δεδομένα αναφορικά με τις αισθητικές αναλογίες των στοιχείων του προσώπου, οι ιδανικές αναλογίες της μύτης διαμορφώνονται ως εξής:
• Το μήκος της πρέπει να καταλαμβάνει το κεντρικό ⅓ του συνολικού μήκους του προσώπου, ενώ το πλάτος της πρέπει να καταλαμβάνει το κεντρικό ⅕ του συνολικού πλάτους του προσώπου
• Η γωνία που σχηματίζει με τα χείλη (ρινοχειλική γωνία) πρέπει να είναι πάνω από 90 μοίρες (έως 95 μοίρες στους άνδρες και έως 110 στις γυναίκες)
• Η γωνία που σχηματίζει η μύτη με το μέτωπο πρέπει να είναι πάντοτε αμβλεία
• Η προβολή της μύτης προς τα εμπρός δεν πρέπει να ξεπερνά το 55-60% του μήκους της.

Ποια αισθητικά προβλήματα της μύτης μπορούν να διορθωθούν με την επέμβαση της ρινοπλαστικής;

Με τη ρινοπλαστική μπορούν να αντιμετωπισθούν πολλές δυσμορφίες της μύτης, όπως είναι ο ύβος, η πεσμένη ή πλατιά κορυφή, η υπερ-προβολή της κορυφής, η αποκλίνουσα (στραβή) μύτη καθώς και δυσμορφίες που προέρχονται από προηγούμενες αποτυχημένες λειτουργικές ή αισθητικές επεμβάσεις.

Ύβος (καμπούρα)

Ο ύβος αποτελεί (ιδίως στη χώρα μας) την πιο συχνή και την πιο ευδιάκριτη- ακόμη και στο πλέον ‘άπειρο΄ και ‘ανυποψίαστο’ μάτι- δυσμορφία της μύτης. Μπορεί να αφορά στο χόνδρινο ή στο οστέϊνο τμήμα της ράχης της μύτης ή και σε συνδυασμό των δύο (οστεοχόνδρινος ύβος).

Πλατιά κορυφή

Η φαρδιά (πλατιά) κορυφή είναι επίσης μία από τις πιο συχνές δυσμορφίες της μύτης και απαιτεί την εκλέπτυνσή της, σε βαθμό που αυτή να εναρμονίζεται με τις υπόλοιπες δομές της ρινικής πυραμίδας

‘Πεσμένη’ κορυφή

Στην περίπτωση που υπάρχει πτώση της κορυφής προς τα χείλη, η ρινοχειλική γωνία είναι οξεία αντί για >90 μοίρες, παραμορφώνοντας αισθητικά τη μύτη, προσθέτοντας ‘χρόνια’ και κούραση στο πρόσωπο, αλλά και δημιουργώντας πρόβλημα στην αναπνοή καθώς παρεμποδίζεται η είσοδος του αέρα στις ρινικές θαλάμες.

Υπερ-προβολή της κορυφής

Η υπερ-προβολή της κορυφής της μύτης αποτελεί μία από τις δυσκολότερες δυσμορφίες και για την αποκατάστασή της απαιτείται άρτια γνώση και εμπειρία σε πλούσια γκάμα ρινοχειρουργικών τεχνικών. Πρόκειται για μία δύσκολη επέμβαση που όταν, όμως, διεξαχθεί σωστά, δίνει πραγματικά εντυπωσιακά αποτελέσματα.

Αποκλίνουσα (στραβή) μύτη

Πρόκειται για μία ακόμη συχνή δυσμορφία της μύτης που απαιτεί ειδικούς χειρισμούς για τη διόρθωσή της.

Παραμόρφωση της μύτης από προηγούμενες αποτυχημένες επεμβάσεις

Αν ο ασθενής έχει υποβληθεί σε μία αποτυχημένη διόρθωση του ρινικού διαφράγματος, είναι πιθανό να προκληθεί πτώση της κορυφής της μύτης.
Επίσης, αισθητικές δυσμορφίες στη ράχη ή και στην κορυφή της μύτης που χρήζουν χειρουργικής διόρθωσης μπορεί να έχουν προκληθεί μετά από προηγούμενη αποτυχημένη επέμβαση ρινοπλαστικής που πραγματοποιήθηκε από μη εξειδικευμένο και έμπειρο χειρουργό.

 

Η λειτουργική ρινοπλαστική μπορεί να αντιμετωπίσει όλα τα παραπάνω αισθητικά -σε συνδυασμό με πιθανά συνυπάρχοντα λειτουργικά- προβλήματα της μύτης, με την προϋπόθεση ότι έχει γίνει πρώτα σωστή αξιολόγηση (για κάθε επιμέρους πρόβλημα αλλά και συνδυαστικά όλων των δυσμορφιών της μύτης) πριν το χειρουργείο και επιπλέον ότι ο χειρουργός έχει την υπομονή και τη δεξιότητα να προσαρμόζεται στις ανάγκες του κάθε ασθενούς για την επίτευξη του καλύτερου αποτελέσματος που θα στοχεύει σε μια μύτη ‘φυσικά’ όμορφη που αναπνέει.