Λέπτυνση και ευθειασμός μύτης

λεπτυνση και ευθειασμος μυτης

Μια μύτη λεπτή και ευθεία προσδίδει συμμετρία στο πρόσωπο. Ακόμα και αν η μύτη σας είναι μόνο φαρδιά, χωρίς άλλα προβλήματα (π.χ. ύβο, λοξη μύτη, μακριά μύτη κλπ) αυτό μπορεί να συμβάλλει αρνητικά στην αρμονία και την κομψότητα του προσώπου σας συνολικά.

Τι κάνουμε λοιπόν για ένα πιο αρμονικό πρόσωπο; Αλλάζουμε τις αναλογίες. Πώς; Με τη ρινοπλαστική. Μέσω της ρινοπλαστικής μπορεί να πραγματοποιηθεί η λέπτυνση και ο ευθειασμός του άξονα της μύτης συνολικά, από τη ράχη ως και το ακρορρίνιό της, κι έτσι να βελτιωθεί η εμφάνιση του προσώπου.

Φαρδιά μύτη                                         

Μια φαρδιά μύτη επηρεάζει σημαντικά την εμφάνιση του προσώπου σας. Οι φαρδιές μύτες τείνουν συνήθως να είναι πιο επίπεδες, δίχως να προβάλλουν από το προφίλ του προσώπου και κάνουν τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά, όπως τα μάτια ή το στόμα σας, να φαίνονται πολύ μικρά.

Παράλληλα, εάν η είσοδος των ρουθουνιών της μύτης είναι επίπεδη, αυτό πιθανά να οδηγήσει σε δυσκολία στην αναπνοή, λόγω της περιορισμένης ροής του αέρα. Τα άτομα που εμφανίζουν περιορισμένη αναπνοή, εξαιτίας μιας επίπεδης μύτης, μπορεί επίσης να διατρέχουν κίνδυνο άπνοιας στον ύπνο (υπνικής άπνοιας), η οποία με τη σειρά της, μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο εμφάνισης εγκεφαλικού επεισοδίου ή καρδιαγγειακής νόσου.

Τι είναι η λειτουργική ρινοπλαστική ;

Η λειτουργική ρινοπλαστική είναι μία επανορθωτική χειρουργική τεχνική  που αντιμετωπίζει συνολικά τα αισθητικά και λειτουργικά θέματα της μύτης. Συγκεκριμένα, η ρινοπλαστική στοχεύει στη βελτίωση της αισθητικής, της αρμονίας και της λειτουργικότητας της μύτης και στην αποκατάσταση ή εκ νέου δημιουργία της βέλτιστης αναλογίας μεταξύ της  μύτης και των  λοιπών χαρακτηριστικών προσώπου. Η επέμβαση αυτή μπορεί να πραγματοποιηθεί με σκοπό:

  • τη διεύρυνση και αποκατάσταση της λειτουργικότητας του ανώτερου αεραγωγού
  • την διόρθωση εκ γενετής ανατομικών προβλημάτων  ή  προβλημάτων  που προέκυψαν σταδιακά ή  από τραυματισμό
  • τη βελτίωση της συνολικής συμμετρίας του προσώπου

Η λειτουργική ρινοπλαστική μπορεί να αντιμετωπίσει θέματα που αφορούν τον ύβο, μια βολβώδη άκρη της μύτης (bulbous tip), μια πλατιά κορυφή σαν «κουτάκι» (boxy tip), φαρδιά και ασύμμετρα ρινικά οστά κ.ά. Επίσης, η λειτουργική ρινοπλαστική μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αποκατάσταση των λειτουργικών προβλημάτων, όπως είναι το στραβό ρινικό διάφραγμα, οι διογκωμένες κόγχες οι  βαλβίδες που κλείνουν έντονα στην εισπνοή (valves’ collapse) κ.ά.

Λέπτυνση και ευθειασμός της μύτης: πώς επιτυγχάνεται με τη ρινοπλαστική;

Η ρινοπλαστική μπορεί να  διορθώσει, μεταξύ άλλων, και μια φαρδιά μύτη. Με τη χειρουργική αυτή επέμβαση ο  Χειρουργός της μύτης μπορεί να διορθώσει συνολικά  τα ανατομικά προβλήματα που «προβληματίζουν» τη λειτουργικότητα και την εμφάνιση της μύτης και να πετύχει καλύτερη αναπνοή και εξωτερική αρμονία..

Λέπτυνση και ευθειασμός μύτης : Τύποι ρινοπλαστικής για φαρδιά μύτη

Η λειτουργική ρινοπλαστική αποτελεί μια τεχνικά πολύπλοκη  χειρουργική διαδικασία και για αυτό απαιτείται κατάλληλη εξειδίκευση και συνεχής ενασχόληση με το αντικείμενο.  Υπάρχουν πολλές διαφορετικές προσεγγίσεις που μπορεί να ακολουθήσει ο ρινοχειρουργός προκειμένου να ανακατασκευάσει και να διορθώσει συνολικά τη μύτη.

Λέπτυνση και ευθειασμός μύτης

Μια φαρδιά μύτη μπορεί να βελτιωθεί μέσα από τη διόρθωση-λείανση και επανατοποθέτηση  των ρινικών οστών, ούτως ώστε να στενέψει η γέφυρά της. Κατά τη διάρκεια της επέμβασης, ο χειρουργός της μύτης αλλάζει αναλογικά και τη δομή της κορυφής της μύτης με σκοπό να μειωθεί το πλάτος της ρινικής πυραμίδας συνολικά και αρμονικά και να μην υπάρχει αναντιστοιχία μεταξύ λεπτής ράχης και φαρδιάς κορυφής. Για να το καταλάβετε, φανταστείτε πώς θα έκανε contouring ένας καλός μακιγιέρ. Υπάρχουν διάφορες τεχνικές για τη λέπτυνση και τον ευθειασμό της μύτης: μέσω της ανοιχτής ρινοπλαστικής  και μέσω της κλειστής ρινοπλαστικής .

Ανοιχτή Ρινοπλαστική

Κατά τη διάρκεια μιας ανοιχτής ρινοπλαστικής, ο χειρουργός πραγματοποιεί μια τομή  ανάμεσα στα ρουθούνια, στο δέρμα του κατώτερου τμήματος της μύτης (στυλίδα) και την επεκτείνει ούτως ώστε να αποκαλυφθούν ευρέως οι ανατομικές δομές στις οποίες θέλει να παρέμβει. Η τομή αυτή είναι σημαντικό  να γίνει στο σωστό σημείο και στο τέλος της επέμβασης να γίνει προσεκτική συρραφή της ώστε σε βάθος χρόνου να μην μείνει κάποια  αντιαισθητική ουλή.

Κλειστή Ρινοπλαστική 

Κατά τη διάρκεια μιας κλειστής ρινοπλαστικής  για τη λέπτυνση της φαρδιάς μύτης, ο χειρουργός σας θα πραγματοποιήσει τομές σε πολλαπλά «κρυφά» σημεία στο εσωτερικό της, με σκοπό να έχει άμεση πρόσβαση και ορατότητα στο σύνολο των περιοχών που πρέπει να διορθώσει, από τη ράχη έως και την κορυφή. Έτσι, η κλειστή ρινοπλαστική εφαρμόζεται ολοκληρωμένα, χωρίς τη δημιουργία εξωτερικών ουλών, καθιστώντας την επέμβαση πραγματικά «αόρατη».

Και στις δύο περιπτώσεις, είναι σημαντικό οι παρεμβάσεις να είναι συνολικές και κατ΄αναλογία με στόχο ένα ολοκληρωμένο, φυσικό και αρμονικό αποτέλεσμα.

Ανάρρωση μετά από ρινοπλαστική

Επιτρέψτε στον εαυτό σας να ξεκουραστεί λίγες ημέρες μετά την επέμβαση, ιδίως κατά τις πρώτες μετεγχειρητικές ημέρες που η μύτη έχει περισσότερες εκκρίσεις και χρειάζεται πιο συχνούς καθαρισμούς.

Επιπλέον, για να ενισχύσετε τη γρήγορη επούλωση χωρίς επιπλοκές, συνιστάται να αποφύγετε:

  • την έντονη δραστηριότητα για δύο έως τρεις εβδομάδες μετά τη χειρουργική επέμβαση
  • τη χρήση γυαλιών για έξι έως οκτώ εβδομάδες
  • τους υδρατμούς και την αύξηση της πίεσης
  • τη λήψη φαρμάκων που βρίσκονται εκτός της λίστας που σας χορήγησε ο θεράπων και για τα οποία δεν έχετε λάβει τη σύμφωνη γνώμη του/της

Για την ταχεία ανάρρωσή σας θα πρέπει επίσης να φροντίσετε να τρώτε μικρά, συχνά και  ισορροπημένα γεύματα και να παραμένετε ενυδατωμένοι. Για να επιταχύνετε την αποκατάσταση μετά τη ρινοπλαστική, θα πρέπει να  ακολουθήσετε συνολικά τις συμβουλές που σας έχει δώσει ο/η ιατρός σας.

Λέπτυνση και ευθειασμός μύτης: Θα έχω ουλές μετά την επέμβαση ;

Οι άρτιες χειρουργικές τεχνικές, συνδυαστικά με την αποφυγή από τον ασθενή παραγόντων που μπορεί να αυξήσουν την πιθανότητα επιπλοκών (πχ. έντονη άσκηση,  κάπνισμα, κατανάλωση αλκοόλ, έκθεση σε μικρόβια, τραυματισμοί στην περιοχή),  ενισχύουν την επουλωτική ικανότητα του οργανισμού και κατά συνέπεια απομακρύνουν τον κίνδυνο ουλών. Έτσι το αποτέλεσμα δείχνει πραγματικά φυσικό.

Εάν επιθυμείτε να ενημερωθείτε περισσότερο και να εξετασθείτε κλινικά προκειμένου να έχετε μια πλήρη εικόνα για το πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί το δικό σας περιστατικό, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας και να συμβουλευτείτε την έμπειρη και εξειδικευμένη στον τομέα της Λειτουργικής Ρινοπλαστικής, ΩΡΛ χειρουργό, Δρ. Ειρήνη Μάντζαρη. Η ιατρός θα σας εξετάσει διεξοδικά και θα σας προτείνει τον ιδανικό τρόπο προκειμένου να βελτιωθούν η λειτουργικότητα αλλά και η αισθητική εικόνα της μύτης σας. Επικοινωνήστε μαζί μας για να κλείσετε άμεσα το ραντεβού σας.