Αλλεργικά testΔερματικά Αλλεργικά Test

Σε άτομα με ιστορικό αλλεργικής ρινίτιδας που τα ταλαιπωρεί με έντονα συμπτώματα και για μεγάλα χρονικά διαστήματα κατά τη διάρκεια του έτους , έχουν θέση κατά τη διαγνωστική τους προσέγγιση και τα δερματικά αλλεργικά test (skin prick test).

Τα δερματικά αλλεργικά test (δερμοαντιδράσεις δια νυγμού) βοηθούν ιδιαίτερα στη διάγνωση κα αντιμετώπιση των αλλεργιών, καθώς ανιχνεύουν την ευαισθησία (παρουσία IgE αντισωμάτων) σε μια μεγάλη γκάμα (τα πλέον συχνά) αλλεργιογόνων.

Πρόκειται για μια ανώδυνη και ασφαλή διαδικασία που λαμβάνει χώρα στο ιατρείο και έχει ευαισθησία >90%. Ο ασθενής παραμένει στο ιατρείο μέχρι να ‘διαβαστούν’ οι αντιδράσεις από τον ιατρό (20 λεπτά) και να συμπληρωθεί ο πίνακας με τα αλλεργιογόνα στα οποία βρέθηκε ευαίσθητος. Κατόπιν τούτου ο ασθενής μπορεί να επιστρέψει στις ασχολίες του.