Ενδοσκόπηση Ρινός

Η ρινική ενδοσκόπηση (ενδοσκόπηση ρινός) είναι μία ανώδυνη εξέταση που επιτρέπει στον ιατρό να εξετάσει λεπτομερώς το εσωτερικό της μύτης.

Το όργανο που χρησιμοποιείται είναι ένα ενδοσκόπιο 4mm, το οποίο έχει προσαρμοσμένη κάμερα στην κεφαλή, έτσι ώστε η καταγραφή της εικόνας να εμφανίζεται απευθείας στην οθόνη.

Κατ’ αυτό τον τρόπο μπορεί να παρουσιαστεί λεπτομερώς η κλινική εικόνα στον ίδιο τον ασθενή.

Η ενδοσκόπηση ρινός μας δίνει τη δυνατότητα να εντοπίσουμε αιμορραγικές εστίες στις ρινικές θαλάμες, παραμόρφωση του ρινικού διαφράγματος του ασθενούς, καθώς επίσης και την εμφάνιση πολυπόδων ή και όγκων καλοήθους ή κακοήθους αιτιολογίας στις ρινικές θαλάμες και στο ρινοφάρυγγα.
Η συγκεκριμένη εξέταση πραγματοποιείται, πέρα από ενήλικες, και σε παιδιά. Όπως αναφέρθηκε η εξέταση είναι ανώδυνη, ωστόσο μπορεί προηγηθεί τοπική αναισθησία με εφαρμογή εμποτισμένου τολυπίου βάμβακος.
Η ρινική ενδοσκόπηση μας επιτρέπει να αποκτήσουμε σαφή εικόνα του εσωτερικού της μύτης, έτσι ώστε να αντιμετωπίσουμε επιτυχώς ενδεχόμενα προβλήματα. Η εξέταση είναι άμεση και ο ασθενής θα έχει την εκτίμηση της ιατρού μετά το πέρας της εξέτασης.