Ομιλητική ΑκοομετρίαΜε την ομιλητική ακοομετρία προσδιορίζεται η ικανότητα του εξεταζόμενου να επεξεργάζεται το λεκτικό σήμα (ικανότητα διάκρισης των λέξεων) αλλά και ο τρόπος  με τον οποίο βλάβες του μέσου ωτός, του έσω ωτός, του κοχλιακού νεύρου  και της κεντρικής ακουστικής οδού επηρεάζουν την ακοή. Η συναξιολόγηση των αποτελεσμάτων της ομιλητικής ακοομετρίας και του τονικού ακοογράμματος έχει μεγάλη διαγνωστική αξία αλλά παίζει και σημαντικό ρόλο στη λήψη αποφάσεων σχετικά με τη θεραπευτική προσέγγιση του ασθενούς.

 

Η εξέταση είναι τελείως ανώδυνη και για την πραγματοποίησή της χρησιμοποιούνται λίστες ερεθισμάτων (λέξεις) τα οποία μοιάζουν με αυτά που χρησιμοποιούνται και στην καθημερινότητά μας.

επικοινωνίαΕπικοινωνία