Η εξέταση του έξω ακουστικού πόρου και του τυμπανικού υμένα του ασθενούς, σε πρώτη φάση γίνεται σε καθιστή θέση με ωτοσκόπιο χειρός. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί κάποια ιδιαίτερη παθολογία ή προκύψει κάποιο δίλημμα σχετικά με την εικόνα που μας δίνει το απλό ωτοσκόπιο, το επόμενο βήμα είναι η ωτομικροσκόπηση, που γίνεται σε ύπτια θέση.

Η εξέταση με μικροσκόπιο μας επιτρέπει να εξετάσουμε με μεγάλη μεγέθυνση τον εξωακουστικό πόρο και τον τυμπανικό υμένα.

Η ωτομικροσκόπηση, πέρα από τη διαγνωστική της αξία, επιτρέπει στον ιατρό να εκτελέσει και συγκεκριμένες ιατρικές πράξεις στο ιατρείο όπως καθαρισμό έξω ακουστικού πόρου,παρακέντηση τυμπανικού υμένα με σκοπό την αφαίρεση υγρού από το μέσο αυτί, τοποθέτηση σωληνίσκων αερισμού, ενδοτυμπανικές εγχύσεις κορτιζόνης και γενταμυκίνης για την αντιμετώπιση της νόσου Meniere και της οξείας νευροαισθητήριας βαρηκοΐας, λήψη βιοψιών.