Κογχοπλαστική

 

Οι κάτω ρινικές κόγχες βρίσκονται στα πλάγια τοιχώματα του εσωτερικού της μύτης και λειτουργούν ως φίλτρα που εφυγραίνουν και θερμαίνουν τον εισπνεόμενο αέρα. Όταν οι κάτω ρινικές κόγχες είναι μόνιμα υπερτροφικές λόγω ιστορικού αλλεργικής ρινίτιδας ή κατάχρησης αποσυμφορητικών, εμποδίζουν την αναπνοή. Στις περιπτώσεις αυτές η μόνιμη λύση στο πρόβλημα του ασθενούς δεν είναι η χρήση αποσυμφορητικών spray αλλά η μείωση του όγκου (ρίκνωση) των κάτω ρινικών κογχών, τόσο ώστε να είναι πραγματοποιούν το ρόλο τους αλλά να μην παρεμποδίζουν τη δίοδο του εισπνεόμενου αέρα.

Μέθοδοι που είναι οι πλέον σύγχρονες και δημοφιλείς:

1) Ρίκνωση των κάτω ρινικών κογχών με χρήση ραδιοσυχνοτήτων, 2)Κογχοπλαστική με μικροεκτομή.

Με τις ραδιοσυχνότητες η σμίκρυνση των κάτω ρινικών κογχών γίνεται υποβλεννογόνια, δηλαδή δεν τραυματίζεται εξωτερικά ο βλεννογόνος της κόγχης και συνεπώς δεν καταστρέφεται η λειτουργία του. Η τεχνική αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατά τη διάρκεια χειρουργείου ευθειασμού σκολίωσης ρινικού διαφράγματος , μπορεί όμως να γίνει και υπό τοπική αναισθησία στο ιατρείο.

Η κογχοπλαστική με μικροεκτομή διενεργείται με τη βοήθεια ειδικής συσκευής μικροεκτομής, η οποία δημιουργεί μια πολύ μικρή τομή, της τάξης των 2 χιλιοστών, απ’ όπου εισάγεται το εργαλείο κάτω από την βλεννογόνο της κόγχης, έτσι ώστε να αφαιρεθεί ο πλεονάζων ιστός. Αυτό που επιτυγχάνουμε με την εν λόγω μέθοδο είναι να συρρικνώσουμε τις κόγχες, χωρίς να καταστραφεί ο βλεννογόνος, που ευθύνεται για το φιλτράρισμα του εισπνεόμενου αέρα και συνεπώς είναι πολύ σημαντική για την ορθή λειτουργία της μύτης.

Η κογχοπλαστική με μικροεκτομή διενεργείται με ολική αναισθησία και για τον λόγο αυτό μπορεί να συνδυαστεί με άλλες ρινικές επεμβάσεις. Η  τεχνική αυτή εμφανίζει χαμηλό ποσοστό επιπλοκών, σε σχέση με άλλες μεθόδους, αλλά ταυτόχρονα εγγυάται και πολύ καλά αποτελέσματα.

Σε αυτό το σημείο πρέπει να τονιστεί, πως αν και η μέθοδος εφαρμόζεται σε περιπτώσεις αλλεργικής ρινίτιδας, δεν σημαίνει ότι έτσι θεραπεύεται η αλλεργία. Αυτό που καταπολεμούμε με την κογχοπλαστική ή και τις ραδιοσυχνότητες είναι η ρινική συμφόρηση από την διόγκωση των κογχών.