Ειρήνη Λ. Μάντζαρη MD, PhD

Χειρουργός Ωτορινολαρυγγολόγος Ενηλίκων και Παίδων

Ειρήνη Λ. Μάντζαρη MD, PhD

Χειρουργός Ωτορινολαρυγγολόγος Ενηλίκων και Παίδων

Η βαρηκοΐα είναι ουσιαστικά η οποιουδήποτε βαθμού απώλεια της ακοής. Η βαρηκοΐα κυμαίνεται στα εξής επίπεδα:

-Ελαφρά: 15-30db.
-Μέτρια: 31-50db.
-Μεγάλη: 51-70db.
-Έντονη: 71-90db.
-Κώφωση: άνω των 90db.

Πέρα από τους διάφορους βαθμούς βαρηκοΐας, υπάρχουν και διάφορα είδη:

Βαρηκοΐα αγωγιμότητας: Όταν το πρόβλημα παρουσιάζεται στο έξω ή μέσο αυτί, με αποτέλεσμα ο ήχος να μην μεταβιβάζεται σωστά. Κάποιες φορές μπορεί να είναι και προσωρινή, ανάλογα με το αίτιο που την προκαλεί. Συνήθως είναι ήπιου ή μετρίου βαθμού και αντιμετωπίζεται είτε με φαρμακευτική αγωγή είτε με ακουστικά/ εμφυτεύματα μέσου ωτός ή οστικής αγωγιμότητας.

Νευροαισθητήρια βαρηκοΐα: Αυτός ο τύπος βαρηκοΐας έχει να κάνει με την καταστροφή των τριχοειδών κυττάρων στον κοχλία και συνήθως είναι μόνιμη. Η νευροαισθητήρια βαρηκοΐα μπορεί να είναι από ήπια έως βαριά. Η βαρηκοΐα αντιλήψεως, όπως είναι αλλιώς γνωστή, μέχρι τη σοβαρή της μορφή μπορεί να αντιμετωπιστεί με ακουστικά ή εμφυτεύματα μέσου ωτός. Όταν έχουμε να κάνουμε με βαριά απώλεια ακοής, τότε επιστρατεύονται τα κοχλιακά εμφυτεύματα. Σε κάποιους ανθρώπους η νευροαισθητήρια βαρηκοΐα παρουσιάζεται σε συγκεκριμένες συχνότητες, οπότε έχουμε να κάνουμε με μερική κώφωση. Στις περιπτώσεις αυτές επιστρατεύεται η συνδυασμένη ηλεκτρική και ακουστική διέγερση (EAS).

Μικτή βαρηκοΐα: Όταν η βαρηκοΐα αγωγιμότητας συνδυάζεται με τη νευροαισθητήρια, δηλαδή ο ασθενής παρουσιάζει πρόβλημα τόσο στο έσω όσο και στο μέσο ή έξω αυτί, έχουμε να κάνουμε με μικτή βαρηκοΐα. Σε αυτές τις περιπτώσεις η αντιμετώπιση του προβλήματος ποικίλει από φαρμακευτική αγωγή, μέχρι ακουστικά/εμφυτεύματα οστικής αγωγιμότητας ή μέσου ωτός, ακόμα και χειρουργείο.

Νευρική/Κεντρική βαρηκοΐα: Στην περίπτωση της νευρικής βαρηκοΐας η βλάβη βρίσκεται στο ακουστικό νεύρο, το οποίο σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να απουσιάζει εντελώς. Πρόκειται για μόνιμη και βαριάς μορφής βαρηκοΐα, καθώς το νεύρο δε μπορεί να διαβιβάσει τον ήχο που συλλαμβάνεται από τα αυτιά στον εγκέφαλο. Το ακουστικό εμφύτευμα εγκεφαλικού στελέχους αποτελεί την προτεινόμενη θεραπεία σε αρκετούς ασθενείς.

Ψυχογενής βαρηκοΐα: Τέλος, υπάρχει και η λεγόμενη ψυχογενής βαρηκοΐα, όπου δεν υπάρχει κάποια διαπιστωμένη οργανική βλάβη, αλλά αποτελεί εκδήλωση ψυχιατρικής φύσης.

Στο πλαίσιο της πρόληψης και της προστασίας των αυτιών θα πρέπει να αποφεύγεται η έκθεση σε θορύβους υψηλής έντασης και να τηρούνται τα μέτρα ασφαλείας από όσους εργάζονται σε θορυβώδεις εργασιακούς χώρους ή χειρίζονται μηχανήματα όπως κομπρεσέρ. Βεβαίως μια επίσκεψη προληπτικού ελέγχου από έναν ΩΡΛ μπορεί να εντοπίσει το πρόβλημα σε πρώιμο στάδιο κι έτσι αυτό να αντιμετωπιστεί εγκαίρως.