Βράγχος Φωνής
Η βραχνάδα στη φωνή (βράγχος φωνής) είναι πολύ συχνή παθολογία της ωτορινολαρυγγολογίας.

Μπορεί να οφείλεται σε κάποια λοίμωξη, σε κακή χρήση της φωνής, σε λαρυγγοφαρυγγική παλινδρόμηση, σε αυξημένο μέγεθος του θυρεοειδούς (βρογχοκήλη) ή και σε παθολογίες που αφορούν καθεαυτές τις φωνητικές χορδές και μπορούν εύκολα και ανώδυνα να διαγνωστούν στο ΩΡΛ ιατρείο με την εξέταση ενδοσκόπησης του λάρυγγα.

Στις βλάβες των φωνητικών χορδών συγκαταλέγονται οι όζοι (κομβία) των γνήσιων φωνητικών χορδών, οι πολύποδες, το οίδημα Reinke, η λευκοπλακία (που αποτελεί και προκαρκινωματώδη κατάσταση) και κακοήθεις βλάβες του λάρυγγα.

Σε άτομα μεγάλης ηλικίας η βραχνάδα πιθανά να οφείλεται σε πρεσβυφωνία, ενώ οι επαγγελματίες φωνής ( τραγουδιστές, ηθοποιοι, δάσκαλοι κλπ) έχουν προβλήματα βράγχους από ελλιπή εκμάθηση σωστής χρήσης της φωνής τους.

Είναι σημαντικό να γνωρίζει κανείς πως βραχνάδα η οποία επιμένει μετά το πέρας (3) τριών εβδομάδων πρέπει άμεσα να ελεγχθεί από ωτορινολαρυγγολόγο. Η αντιμετώπιση του προβλήματος μπορεί να είναι συντηρητική ή χειρουργική ανάλογα με την αιτία του, και σε ορισμένες περιπτώσεις (δυσφωνία) μπορεί να είναι σκόπιμη και η συμβολή του λογοθεραπευτή.