Οι φωνητικές χορδές μπορούν να εκδηλώσουν διάφορες παθήσεις. Μία εξ’ αυτών είναι η εμφάνιση οζιδίων, που προσομοιάζουν με κάλους, και οφείλονται σε χρόνια κάκωση των φωνητικών χορδών λόγω κακής χρήσης της φωνής .

Αποτέλεσμα της εμφάνισης όζων στις φωνητικές χορδές είναι η εμφάνιση βραχνάδας, η φωνητική κόπωση ή η απώλεια του εύρους της φωνής (δυσκολία στις ψηλές νότες). Πρόκειται για επιφανειακές βλάβες, οι οποίες προκαλούνται συχνά σε ηθοποιούς/τραγουδιστές/δασκάλους, και συχνότερα στις γυναίκες.

Το πρώτο στάδιο αντιμετώπισης είναι η λογοθεραπεία ώστε ο ασθενής να μάθει να χρησιμοποιεί σωστά τη φωνή του και τα αποτελέσματα είναι στη συντριπιτική πλειοψηφία πάρα πολύ καλά. Σπανιότατα χρειάζεται μικροχειρουργική εξαίρεση αυτών των βλαβών (επί αποτυχίας της λογοθεραπείας).

Ωστόσο, είναι σημαντικό να γίνει ενδοσκόπηση έτσι ώστε να επιβεβαιωθεί ότι δεν πρόκειται για κύστεις, καθώς σε αυτή την περίπτωση η θεραπεία είναι εντελώς διαφορετική.

Κύστεις φωνητικών χορδών

Οι κύστεις (ή ψευδοκύστειςφωνητικών χορδών, είναι καλοήθεις μάζες με υγρό, που σχηματίζονται πάνω στις φωνητικές χορδές. Προκαλούνται συνήθως από σοβαρό φωνητικό τραυματισμό, έντονο βήχα ή αιμορραγία των φωνητικών χορδών. Οι ψευδοκύστεις εμφανίζονται από την κατακράτηση βλέννας, ενώ οι επιθηλιακές κύστεις δημιουργούνται από τον εγκλωβισμό επιθηλίου στο χορίο μετά από τραυματισμό ή συγγενώς.

Αυτές οι κύστεις αφαιρούνται πάντα με μικροχειρουργική επέμβαση, ενώ η λογοθεραπεία έχει θέση προ και μετά χειρουργείου.

Σε καπνιστές αλλά συχνά και σε ασθενείς με ιστορικό λαρυγγοφαρυγγικής παλινδρόμησης συχνά διαπιστώνεται η παρουσία πολυποειδούς εκφύλισης των φωνητικών χορδών. Το σύμπτωμα που φέρνει αυτούς τους ασθενείς στο ιατρείο είναι η βραχνάδα.

Οι καλοήθεις αυτοί σχηματισμοί αντιμετωπίζονται με συντηρητική θεραπεία (διακοπή καπνίσματος και έλεγχος της λαρυγγοφαρυγγικής παλινδρόμησης) και χειρουργική επέμβαση.

Θηλώματα φωνητικών χορδών

Τα θηλώματα  είναι καλοήθης όγκος που εμφανίζεται στην περιοχή του λάρυγγα, της τραχείας ή του φάρυγγα και προκαλείται από τον ιό HPV. Τα θηλώματα μπορεί να προκαλέσουν βραχνάδα ή και απόφραξη του αεραγωγού εάν μεγαλώσουν πολύ σε μέγεθος.

Τα θηλώματα απομακρύνονται με εκτομή laser ή μικροενδοσκοπική χειρουργική, ωστόσο ορισμένες κατηγορίες ιού υψηλού κινδύνου μπορεί να εξελιχθούν σε καρκίνο.

Για τον λόγο αυτό, όπως επίσης και λόγω της σημαντικής πιθανότητας επανεμφάνισής τους,είναι σημαντικό πέρα από ενδελεχή εξέταση και έγκαιρη αντιμετώπιση του προβλήματος, ο ασθενής να παρακολουθείται συστηματικά.

Είναι σημαντικό ασθενείς με ιστορικό έκθεσης στον ιό HPV, καπνίσματος, κατάχρησης αλκοόλ που παρουσιάζουν πόνο στο λαιμό ή/και το  αυτί, δυσκαταποσία, δύσπνοια να ελέγχονται ενδοσκοπικά από τον ΩΡΛ ώστε να αποκλεισθεί η παρουσία μάζας στο λάρυγγα που πιθανά να είναι και κακοήθης.

Η έγκαιρη διάγνωση στις περιπτώσεις αυτές είναι θεμελιώδους σημασίας για την τελική έκβαση των ασθενών!!