Πλαστική αυτιών – Ωτοπλαστική: Τι πρέπει να γνωρίζετε;

πλαστική αυτιών

Το σχήμα των αυτιών μπορεί σε ορισμένες περιπτώσεις να επηρεάσει σημαντικά τη συνολική εικόνα της εξωτερικής εμφάνισης. Θα σκεφτεί κανείς: «Μα ποιος θα προσέξει τα αυτιά;» Σίγουρα η θέση των αυτιών στα πλάγια της κεφαλής μας καθώς και ο βαθμός που αυτά καλύπτονται από τα μαλλιά, επιτρέπει να μην παρατηρούμε ιδιαίτερα μικρού βαθμού δυσμορφίες τους, κάτι το οποίο για παράδειγμα δεν ισχύει για τη μύτη που βρίσκεται στο κέντρο  του προσώπου. Όμως όταν οι δυσμορφίες στο σχηματισμό τους είναι έντονες ή όταν ο βαθμός (απόσταση-γωνία που μετράται σε μοίρες) που αυτά απέχουν από την κεφαλή  είναι μεγάλος, τότε τραβούν την προσοχή του εξωτερικού παρατηρητή με τρόπο όχι ιδιαίτερα θετικό.

 

Τύποι δυσμορφιών των ωτικών πτερυγίων

  • Απουσία της ανθέλικας με αποτέλεσμα να εξαφανίζεται η φυσιολογική γωνία μεταξύ σκάφης και κόγχης. Αυτή είναι και η πλέον συχνή αιτία που προβάλλουν τα αυτιά προς τα έξω («αφεστώτα ώτα»).
  • Υπερανάπτυξη της κόγχης. Αυτό οδηγεί σε σχηματισμό βαθιάς κόγχης. Στην περίπτωση αυτή η ανθέλικα διαγράφεται φυσιολογικά. Συχνά αυτή η δυσμορφία συνυπάρχει με την πρώτη.
  • Υψηλό οπίσθιο τοίχωμα της κόγχης.
  • Ανωμαλίες λοβίου, οξύ πτερύγιο κ.ά.
  • Δυσμορφίες επίκτητες μετά από τραυματισμούς ή piercing ή μετά από χειρουργική αφαίρεση μεγάλων σε μέγεθος μορφωμάτων από τα ωτικά πτερύγια. Δυσμορφίες μετά από παραμελημένα αιματώματα (cauliflower ear_συχνό φαινόμενο σε αθλητές που ασχολούνται με πολεμικές τέχνες στις οποίες πιέζεται ή τραυματίζεται το ωτικό πτερύγιο π.χ. παλαιστές , πυγμάχους)

 

Τα αφεστώτα ώτα ή «πεταχτά αυτιά»

Υπολογίζεται πως περίπου το 5% του πληθυσμού γεννιέται με αφεστώτα ώτα (πεταχτά αυτιά), μια δυσμορφία που σχετίζεται με γενετικούς παράγοντες. Η εμφάνιση των πεταχτών αυτιών στην πραγματικότητα οφείλεται είτε στην απουσία ανθέλικας στο ωτικό πτερύγιο είτε στην υπερανάπτυξη της κόγχης του ωτικού πτερυγίου (πολύ μεγάλη και βαθιά κόγχη) είτε στο συνδυασμό των δύο.

 

Πώς διορθώνονται τα αφεστώτα αυτιά;

Τα αφεστώτα ώτα, όπως και οι υπόλοιπες δυσμορφίες του έξω ωτός, διορθώνονται χειρουργικά μέσω της χειρουργικής επέμβασης που ονομάζεται  ωτοπλαστική.

Ποια είναι η κατάλληλη ηλικία για την ωτοπλαστική (πλαστική αυτιών);

Η πλαστική αυτιών μπορεί να πραγματοποιηθεί από την ηλικία των 6 ετών. Από την ηλικία αυτή και μετά δεν υπάρχει χρονικός περιορισμός. Σε πολλές περιπτώσεις, ιδίως σε περιστατικά όπου το πρόβλημα είναι περισσότερο εμφανές, οι γονείς επιλέγουν χρονικά να διενεργηθεί η επέμβαση την περίοδο ακριβώς πριν την έναρξη της πρώτης δημοτικού. Τότε τα παιδιά συνήθως αλλάζουν σχολικό περιβάλλον και αποφεύγουν τα-αθώα μεν αλλά ενοχλητικά για τα ίδια-πειράγματα των συμμαθητών τους.

Για μικρούς και μεγάλους, η επέμβαση αυτή δεν έχει λειτουργικό παρά μόνο αισθητικό χαρακτήρα, που σημαίνει πως ούτε διορθώνει ούτε μπορεί να προκαλέσει λειτουργικά προβλήματα στα αυτιά.

Η διαδικασία της ωτοπλαστικής

Ο χειρουργός ωτορινολαρυγγολόγος αφού εξετάσει και εκτιμήσει  τα επιμέρους χαρακτηριστικά των αυτιών του ασθενή στα οποία οφείλονται οι όποιες δυσμορφίες, αφού εκτιμήσει την ποιότητα και ελαστικότητα των ιστών που θα κρίνουν το βαθμό της παρέμβασης-διόρθωσης που μπορεί να επιτευχθεί και αφού λάβει το ιατρικό ιστορικό του ασθενή του και διαπιστώσει κατά πόσο οι προσδοκίες του από την επέμβαση είναι ρεαλιστικές, εξηγεί την τεχνική που θα εφαρμοστεί, το είδος της αναισθησίας (τοπική αναισθησία, μέθη ή γενική αναισθησία) και τα στάδια της μετεγχειρητικής αποκατάστασης σε συνδυασμό με τις οδηγίες που πρέπει να ακολουθηθούν με στόχο τη σύντομη και βέλτιστη επούλωση. Η επέμβαση διαρκεί περίπου μία-δύο ώρες και θεωρείται μια από τις πιο ασφαλείς και ανώδυνες διαδικασίες. Η τομή από όπου πραγματοποιείται η επέμβαση είναι «κρυμμένη» πίσω από το αυτί και η συρραφή της γίνεται με απορροφήσιμα ράμματα τα οποία αποδομούνται σε λίγες εβδομάδες και δε χρειάζεται να αφαιρεθούν.

Μετεγχειρητική περίοδος μετά την πλαστική αυτιών

Η επέμβαση δεν απαιτεί διανυκτέρευση στην κλινική και ο ασθενής επιστρέφει την ίδια ημέρα στο σπίτι του.

Συνήθεις μετεγχειρητικές οδηγίες μετά από την ωτοπλαστική (πλαστική αυτιών)

  • Τοποθετείται μια ελαστική κορδέλα (όπως αυτή που χρησιμοποιούμε για τα μαλλιά) για 7 ημέρες μετά το χειρουργείο. Μετά το πέρας των ημέρων αυτών, ο ασθενής φοράει την κορδέλα μόνο στον ύπνο του για ακόμη μία εβδομάδα.
  • Η επιστροφή ενός ενήλικα στις καθημερινές δραστηριότητες και την εργασία του γίνεται άμεσα (συνήθως στις επόμενες 2-3 ημέρες) μετά την επέμβαση, ενώ τα παιδιά είναι προτιμότερο να επιστρέφουν στο σχολείο μία εβδομάδα μετά την επέμβαση προκειμένου να αποφευχθούν κινήσεις και τραυματισμοί που μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο τη μετεγχειρητική επούλωση.

 

Πότε είναι ορατό το αποτέλεσμα της ωτοπλαστικής;

Το αποτέλεσμα της επέμβασης είναι άμεσα ορατό, ενώ το άμεσο μετεγχειρητικό οίδημα υποχωρεί έπειτα  από λίγες ημέρες. Η επέμβαση της ωτοπλαστικής δε χαρακτηρίζεται επώδυνη από τους ασθενείς. Παρόλα αυτά, για τις πρώτες μετεγχειρητικές ημέρες, χορηγούνται ήπια αντιφλεγμονώδη προκειμένου να συνδράμουν και ως αποιδηματικά.

Η πλαστική αυτιών είναι μια επέμβαση, η οποία σχετίζεται σε σημαντικό βαθμό με την ψυχολογία του ασθενούς. Πολυάριθμες έρευνες έχουν υπολογίσει, μέσω ψυχολογικών  test, τον θετικό αντίκτυπο της επέμβασης στην αυτοπεποίθηση τόσο των παιδιών όσο και των ενηλίκων ασθενών που υποβάλλονται σε αυτή.

Για περισσότερες πληροφορίες, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε με τη Χειρουργό ΩΡΛ Ενηλίκων & Παίδων  Δρ. Ειρήνη Μάντζαρη. Μία επίσκεψη στο ΩΡΛ Ιατρείο είναι αρκετή, ώστε να αξιολογηθεί η δική σας περίπτωση, να ενημερωθείτε σχετικά με τα αποτέλεσματα που μπορούν να επιτευχθούν καθώς και για τις λεπτομέρειες της διαδικασίας.

 

 

επικοινωνίαΕπικοινωνία