Πώς καταλαβαίνεις ότι έσπασε η μύτη;

έσπασε η μύτη

Το σπάσιμο της μύτης μπορεί να είναι αποτέλεσμα τραυματισμού εν μέσω άθλησης, αυτοκινητιστικού ατυχήματος ή οποιουδήποτε τραυματισμού στην περιοχή του προσώπου. Το κάταγμα της μύτης ισοδυναμεί με το ράγισμα ή σπάσιμο των ρινικών οστών ή χόνδρων.  Η αντιμετώπιση του κατάγματος της μύτης περιλαμβάνει την ανάταξη της μύτης δια χειρός ή/και τη χειρουργική επέμβαση σε σοβαρότερες περιπτώσεις. Η έγκαιρη αντιμετώπιση ωφελεί στο να αποφευχθεί η οριστική ρινική απόφραξη, ενώ μειώνονται οι πιθανότητες εμφάνισης μόνιμων αισθητικών αλλαγών. Συνεπώς, πώς καταλαβαίνεις ότι έσπασε η μύτη ; Ποια στοιχεία συνηγορούν στο ότι έχουμε κάταγμα στη μύτη ;  

Τι είναι το σπάσιμο της μύτης (κάταγμα μύτης);

Το κάταγμα μύτης προκαλείται έπειτα από το σπάσιμο των ρινικών οστών και των χόνδρων. Αυτό μπορεί να προκληθεί μετά από τον τραυματισμό από αυτοκινητιστικό ατύχημα, τραυματισμό κατά τη διάρκεια της άθλησης, έπειτα από σωματικό πάλη, πτώση επάνω σε σκληρό αντικείμενο ή πτώση αντικειμένου επάνω στη μύτη, κ.ά. Υπολογίζεται πως το κάταγμα της μύτης αποτελεί το 40% με 50% των συνολικών καταγμάτων του προσώπου, ενώ στατιστικώς εμφανίζεται δύο φορές συχνότερα στους άνδρες παρά στις γυναίκες.

Πώς καταλαβαίνεις ότι έσπασε η μύτη ;

Το σπάσιμο της μύτης περιλαμβάνει τα εξής συμπτώματα :

 • έντονη τοπική ευαισθησία και πόνο
 • ήχος τριξίματος κατά τη διάρκεια αγγίγματος της μύτης
 • αιμορραγία από τη μύτη
 • αιμάτωμα του ρινικού διαφράγματος (αίμα που συσσωρεύεται μεταξύ του χόνδρου του διαφράγματος και του ρινικού βλεννογόνου) που προκαλεί απότομη απόφραξη της αναπνοής από τη μύτη
 • πρήξιμο γύρω από τη μύτη
 • μώλωπες γύρω από τη μύτη και τα μάτια
 • δυσκολία στην αναπνοή από τη μύτη
 • σκολίωση (στράβωμα- απόκλιση) της  μύτης

Πώς καταλαβαίνεις ότι έσπασε η μύτη : Διάγνωση

Η διάγνωση του κατάγματος της μύτης πραγματοποιείται από εξειδικευμένο Χειρουργό ΩΡΛ μέσα από τη φυσική εξέταση του ασθενούς. Η φυσική εξέταση περιλαμβάνει την άσκηση απαλής πίεσης (ψηλάφηση) γύρω από τη γέφυρα της μύτης, καθώς και την εξωτερική επισκόπηση της ρινικής πυραμίδας και την εσωτερική εξέταση των ρινικών θαλαμών (ρινοσκόπηση και ενδοσκόπηση) για τον έλεγχο πιθανής παρεκτόπισης του διαφράγματος, οιδήματος των ρινικών κογχών και ρινικής απόφραξης.

Σε πολλές περιπτώσεις μπορεί να χρειαστεί να διεξαχθούν και απεικονιστικές εξετάσεις;

 • Απλή ακτινογραφία
 • Αξονική τομογραφία

Ποια είναι η θεραπεία για το σπάσιμο της μύτης ;

Το κάταγμα της μύτης μπορεί να αντιμετωπιστεί συντηρητικά, αλλά και χειρουργικά, ανάλογα με τη βαρύτητα του περιστατικού. Ο καθ ύλην αρμόδιος να το κρίνει αυτό είναι ο θεράποντας ιατρός και μόνο.

Τι μπορεί να απαιτηθεί μετά από κάταγμα της μύτης;

Παγοθεραπεία και παυσίπονα

Στην περίπτωση που το σπάσιμο της μύτης δεν έχει παραμορφώσει/ παρεκτοπίσει τη μύτη, μπορεί να μη χρειαστεί ανάταξη ούτε χειρουργική αποκατάσταση. Στην περίπτωση αυτή συστήνεται μόνο η λήψη αναλγητικών και η εφαρμογή παγοθεραπείας που συμβάλλει στην ανακούφιση των συμπτωμάτων και στην ταχύτερη υποχώρηση του οιδήματος.

Παροχέτευση αιματώματος

Στην περίπτωση που από την κλινική εξέταση διαπιστωθεί αιμάτωμα του ρινικού διαφράγματος, απαιτείται παροχέτευση αυτού.

Το αιμάτωμα του ρινικού διαφράγματος,  στην περίπτωση που δεν αντιμετωπιστεί άμεσα, μπορεί να οδηγήσει στη διάτρηση του ίδιου του διαφράγματος, και σε πολύ εκτεταμένες περιπτώσεις ακόμα και στην κατάρρευση της ρινικής γέφυρας. Οι παραπάνω καταστάσεις μπορούν να επιφέρουν παραμόρφωση στη μύτη και πιθανές επιπλοκές στη λειτουργικότητά της. Για τον λόγο αυτό, είναι απαραίτητη η έγκαιρη διάγνωση και παροχέτευση του αιματώματος. Ο ασθενής θα πρέπει να επισκεφτεί ένα Χειρουργό ΩΡΛ μέσα σε ένα 24ωρο μετά από τον τραυματισμό, για αποφευχθεί η νέκρωση των ιστών.

Ανάταξη της μύτης δια χειρός

Στην περίπτωση που η κάκωση οδηγήσει σε παρεκτόπιση των ρινικών οστών, θα πρέπει αυτά να αναταχθούν. Για να γίνει εφικτή η χειροκίνητη ανάταξη, χορηγείται τοπική αναισθησία που επιτρέπει την ώθηση των οστών και των χόνδρων στην αρχική τους θέση. Σε κάποιες περιπτώσεις συστήνεται γενική αναισθησία ανάλογα με την ηλικία του ασθενή και τη σοβαρότητα του τραυματισμού. Η χειροκίνητη ανάταξη της μύτης μπορεί να γίνει μέχρι λίγες ημέρες μετά τον τραυματισμό, και όχι αργότερα που τα ρινικά οστά θα έχουν σταθεροποιηθεί στη νέα τους θέση.

Όταν ο Χειρουργός ΩΡΛ ευθυγραμμίσει τα ρινικά οστά, τοποθετεί στο εσωτερικό των ρουθουνιών μία γάζα ή ταμπόν και έναν νάρθηκα στην εξωτερική πλευρά της μύτης. Παράλληλα δίδεται η κατάλληλη φαρμακευτική θεραπεία.

Χειρουργική αποκατάσταση

Στην περίπτωση που η μύτη υποστεί σοβαρό τραυματισμό με πολλαπλές κακώσεις μπορεί να απαιτηθεί χειρουργική παρέμβαση για να μπορέσουν να ευθυγραμμιστούν τα ρινικά οστά και να επανέλθει η αναπνοή στη φυσιολογική της λειτουργία. Η χειρουργική ανάταξη πραγματοποιείται πάντοτε από ένα εξειδικευμένο Χειρουργό ΩΡΛ που θα πραγαμτοποιήσει τις ενδεδειγμένες διαδικασίες για τη ρινική αναδόμηση.

Η χειρουργική αποκατάσταση της σπασμένης μύτης περιλαμβάνει :

Πλαστική Διαφράγματος μύτης : Ο ευθειασμός του ρινικού διαφράγματος είναι μια επέμβαση για την αναδιαμόρφωση του σπασμένου και παρεκτοπισμένου διαφράγματος.  Κατ’ αυτόν τον τρόπο, αποφεύγονται προβλήματα όπως η διάτρηση του διαφράγματος και  βελτιώνεται η αναπνοή, τόσο που συνήθως γίνεται καλύτερη και σε σχέση με πριν τον τραυματισμό.

Ρινοπλαστική : Κατά τη διάρκεια της ρινοπλαστικής, ο Χειρουργός ΩΡΛ επαναφέρει τον άξονα της ρινικής πυραμίδας στη μέση γραμμή του προσώπου και προσφέρει στα επιμέρους στοιχεία της μύτης αρμονία.

Πώς καταλαβαίνω ότι έσπασε η μύτη  : τι πρέπει να περιμένω ;

Μια σπασμένη μύτη (ανάλογα με το εάν συνοδεύεται από έντονη αιμορραγία και παραμόρφωση ή όχι) δεν αποτελεί πάντα ένα εξαιρετικά επείγον περιστατικό, αλλά θα πρέπει σε κάθε περίπτωση ο ασθενής να αναζητήσει σύντομα ιατρική γνώμη για την αποφυγή επιπλοκών. Η έγκαιρη αντιμετώπιση θα μειώσει τον κίνδυνο παραμόρφωσης της μύτης ή δυσλειτουργίας της.  Ένα ήπιο κάταγμα της μύτης μπορεί να μην απαιτεί ανάταξη, σε αντίθεση με ένα σοβαρό κάταγμα, το οποίο χρήζει άμεσης αποκατάστασης. 

Πότε πρέπει να επισκεφθώ τον ΩΡΛ;

Μετά από δυνατό χτύπημα στη μύτη θα πρέπει ΑΜΕΣΑ να επισκεφθεί κανείς έναν Χειρουργό ΩΡΛ, όταν μετά την κάκωση :

 • υπάρχει έντονος πόνος και πρήξιμο στη μύτη ή/και το πρόσωπο
 • υπάρχει δυσκολία στην αναπνοή
 • υπάρχει αιμορραγία

Μια σπασμένη μύτη, εάν δεν έχει υποστεί παρεκτόπιση ή αιμάτωμα, μπορεί να επουλωθεί μόνης της μέσα στη διάρκεια λίγων εβδομάδων. Σε κάθε περίπτωση όμως, θα πρέπει για την ασφάλειά του ο ασθενής να λάβει αξιόπιστη ιατρική γνώμη. Εάν αντιμετωπίσετε κι εσείς κάποιο περιστατικό κάκωσης της μύτης, επικοινωνήστε μαζί μας και κλείστε άμεσα το ραντεβού σας με την έμπειρη ΩΡΛ χειρουργό, Δρ. Ειρήνη Μάντζαρη για μία έγκυρη διάγνωση και αντιμετώπιση.

Επικοινωνία

επικοινωνία