Αναθεώρηση Ρινοπλαστικής

αναθεώρηση ρινοπλαστικής

Οι ασθενείς που αναζητούν πληροφορίες και τελικά επιλέγουν να υποβληθούν σε αναθεωρητική ή επανορθωτική  (revision) ρινοπλαστική είναι οι δυσαρεστημένοι ή μερικώς ικανοποιημένοι από τα αισθητικά ή/και τα λειτουργικά αποτελέσματα της αρχικής τους επέμβασης. Μη ικανοποιητικά αποτελέσματα μπορούν να προκύψουν ως αποτέλεσμα: 1) μίας πολύπλοκης τεχνικά πρώτης επέμβασης η οποία πραγματοποιήθηκε με σκοπό να λύσει δύσκολα και πολλαπλά προβλήματα της μύτης ,2) ατελούς ή υπερβολικής διόρθωσης, 3) τραυματισμού της μύτης κατά το πρώτο ή απώτερο μετεγχειρητικό διάστημα ή 4) απλώς λόγω του προτύπου επούλωσης του ιδίου του ασθενούς.

 

Η αναθεωρητική (επανορθωτική- revision) ρινοπλαστική

Η αναθεωρητική (revision, επανορθωτική) ρινοπλαστική είναι μία συνήθως πολύπλοκη διαδικασία η οποία όμως στα κατάλληλα χειρουργικά χέρια μπορεί να εκτελεσθεί με επιτυχία. Εξαιρούνται οι αναθεωρήσεις που στοχεύουν στην εντοπισμένη βελτίωση κάποιας αισθητικής λεπτομέρειας, όπου η όλη διαδικασία είναι πολύ πιο απλή και σύντομη.

 

Πιθανές περιπτώσεις που μπορεί να οδηγήσουν σε revision (επανορθωτική) ρινοπλαστική

Ορισμένα από τα προβλήματα για τα οποία προσέρχονται οι ασθενείς ζητώντας να προχωρήσουν σε revision ρινοπλαστική είναι:

  • Εξαιρετικά λεπτή στο tip της κορυφή (pinched nose)
  • Ανωμαλίες της κορυφής της μύτης – retracted alar. Σχετίζονται με το βαθμό ελάττωσης των κάτω πτερυγιαίων χόνδρων, τη φύση του δέρματος που καλύπτει την κορυφή του ασθενή, τη δυναμική των εξωτερικών βαλβίδων (μορφολογία των κάτω πλαγίων χόνδρων), τη συρραφή ή πρόωρη αφαίρεση ραμμάτων στην περιοχή αυτή, πιθανούς τραυματισμούς- πιέσεις κ.ά. Αποτελεί μία από τις συχνότερες αιτίες revision ρινοπλαστικής.
  • Saddle nose deformity, δηλαδή ράχη που μοιάζει σαν σέλα (εφιππιοειδής), σαν να έχει υποστεί καθίζηση από χτύπημα και δημιουργείται έντονη δυσμορφία στην όψη της.
  • Inverted V deformity. Μύτη που στο μέσο τριτημόριό της φαίνεται ασύμμετρα αδυνατισμένη σε σχέση με την υπόλοιπη μύτη. Το συγκεκριμένο πρόβλημα συνήθως συνοδεύεται και από έντονα δυσλειτουργικές ρινικές βαλβίδες.
  • Ύβος που παραμένει (και δεν έχει ζητηθεί από τον ίδιο τον ασθενή).
  • Crooked nose. Μύτη που φαίνεται λοξή.
  • Μακριά μύτη. Συνήθως πρόκειται για περιστατικά στα οποία ελαττώθηκε μόνο το ύψος της ράχης (ύβος) ενώ η κορυφή (το τελείωμα της μύτης) δεν ακολούθησε αντίστοιχα αυτή την ελάττωση του μεγέθους της μύτης. Το αποτέλεσμα στερείται αρμονίας, δείχνει ψεύτικο και ημιτελές.
  • Δυσλειτουργίες στην αναπνοή εξαιτίας ανατομικών κολλημάτων στο εσωτερικό της μύτης. Είναι σημαντικό στις περιπτώσεις αυτές ο χειρουργός να είναι πεπεισμένος πως τα συμπτώματα που αναφέρει ο ασθενής οφείλονται σε ανατομικά προβλήματα και όχι απλά σε κάποιου τύπου ρινίτιδα ή άλλες αιτίες καθώς τότε η επανεπέμβαση δε θα έχει κανένα πρακτικό νόημα.

Τα παραπάνω προβλήματα μπορεί να κυμαίνονται από ήπιες ατέλειες έως και σοβαρές δυσμορφίες. Σκοπός της κλινικής εξέτασης και αναλυτικής συζήτησης κατά την προεγχειρητική επίσκεψη στο ιατρείο είναι πρώτα και κύρια να αξιολογηθεί η αναγκαιότητα ή μη του να υποβληθεί ο ασθενής σε μία αναθεωρητική επέμβαση. Αυτό εξαρτάται από το βαθμό του προβλήματος που εντοπίζεται καθώς και από τις ρεαλιστικές προσδοκίες που μπορεί κανείς να έχει καθώς οι ιστοί κάθε ανθρώπου έχουν πεπερασμένες δυνατότητες και αυτό πρέπει να γίνεται σεβαστό τόσο από τον ίδιο τον ασθενή όσο και από τον χειρουργό του. Θέτοντας αυτές τις βάσεις, θα σχεδιασθεί το χειρουργικό πλάνο και θα πάρει ο ασθενής την τελική απόφαση  προκειμένου να γνωρίζει τι είναι αυτό που ζητά και τι μπορεί να πραγματοποιηθεί προκειμένου να μην  απογοητευθεί εκ νέου.

αναθεώρηση-ρινοπλαστικής

 

αναθεώρηση-ρινοπλαστικής

 

αναθεώρηση ρινοπλαστική

Αναθεώρηση ρινοπλαστικής  με επανορθωτική (revision) ρινοπλαστική

Οι ασθενείς που δεν είναι ικανοποιημένοι με τα αποτελέσματα της αρχικής τους επέμβασης και κατά την κλινική τους εξέταση διαπιστωθούν απτά ανατομικά θέματα που επιδέχονται χειρουργικής διόρθωσης είναι οι πιθανοί υποψήφιοι για  επανορθωτική (revision) ρινοπλαστική.

  • Η διαδικασία της επανορθωτικής ρινοπλαστικής

Η επανορθωτική ρινοπλαστική χαρακτηρίζεται -και είναι κατά κανόνα- πολύ πιο απαιτητική τεχνικά σε σχέση με την πρώτη επέμβαση ρινοπλαστικής. Εξαιρούνται περιστατικά μικρών διορθώσεων που δεν απαιτούν πολλούς χειρισμούς. Στις περιπτώσεις αυτές δεν μιλάμε για επανορθωτική ρινοπλαστική παρά για minimal χειρισμούς που διορθώνουν κάποιες λεπτομέρειες. Οι χειρουργικοί χειρισμοί στην περίπτωση της επανορθωτικής ρινοπλαστικής  απαιτούν μεγαλύτερη προσοχή και επιδεξιότητα, λόγω των προγενέστερων αλλαγών και του ουλώδους ιστού που έχει αναπτυχθεί από την προηγούμενη/προηγούμενες επέμβαση/επεμβάσεις.

Η πιθανότητα ανάγκης να χρησιμοποιηθούν μοσχεύματα (χόνδρινα συνήθως και σπανιότερα οστέινα) είναι πολύ μεγαλύτερη σε μία επανορθωτική σε σχέση με μία επέμβαση ρινοπλαστικής που γίνεται για πρώτη φορά. Σε περιστατικά όπου οι απαιτούμενες διορθώσεις μπορούν να επιτευχθούν μόνο με την χρήση αυτομοσχευμάτων (μοσχεύματα από τον ίδιο τον ασθενή) είναι πάντοτε προτιμότερο να επιλέξει ο χειρουργός τη λήψη αυτών σε σχέση με τα τεχνητά εμφυτεύματα, ούτως ώστε να αποφεύγεται η έστω και μικρή πιθανότητα επιμόλυνσης και απόρριψης αυτών.

Όσοι χειρουργοί εξειδικεύονται στη ρινοχειρουργική γνωρίζουν πολύ καλά πως ούτως ή άλλως η κάθε μύτη είναι διαφορετική και απαιτεί τους δικούς της χειρισμούς. Όμως στην επανορθωτική ρινοπλαστική η εξατομίκευση της διαδικασίας είναι ακόμη πιο απαραίτητη καθώς τα προβλήματα που χρήζουν διόρθωσης είναι πολύ διαφορετικά σε κάθε περιστατικό.

  • Η αποθεραπεία μετά από revision (επανορθωτική) ρινοπλαστική

Ο χρόνος αποθεραπείας μετά από επανορθωτική(revision) ρινοπλαστική εξαρτάται από την έκταση των χειρισμών που θα απαιτηθεί να γίνουν κατά τη διάρκεια του χειρουργείου. Σε μικρές διορθώσεις ο χρόνος αποθεραπείας είναι μικρότερος σε σχέση με την πρώτη επέμβαση ρινοπλαστικής και ο εξωτερικός νάρθηκας (όταν αυτός είναι απαραίτητο να τοποθετηθεί) αφαιρείται σε λιγότερο από μία εβδομάδα. Σε περιστατικά όμως που οι απαιτούμενοι χειρισμοί είναι πολλοί, ο χρόνος αποθεραπείας είναι μεγαλύτερος. Σε κάθε περίπτωση, ο ασθενής ενημερώνεται εξατομικευμένα πριν και μετά την επέμβαση από τον θεράποντα ιατρό του για το σύνολο της διαδικασίας καθώς και για τις οδηγίες που θα πρέπει να ακολουθήσει ώστε να πετύχει με ασφάλεια το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.

 

Συχνές ερωτήσεις σχετικά με τη revision (επανορθωτική) ρινοπλαστική

Πόσα χειρουργεία revision ρινοπλαστικής επιτρέπεται να κάνει κάποιος;

Οι παράγοντες που κρίνουν κατά πόσο ένας ασθενής αποτελεί καλό υποψήφιο ή όχι για revision ρινοπλαστική είναι  πολλοί. Ο αριθμός των προηγούμενων επεμβάσεων είναι λιγότερο σημαντικός σε σχέση με την ποιότητα των ιστών (δέρμα, οστά, μαλακοί ιστοί, ουλώδεις ιστοί)  που αποτελεί τον πλέον βασικό παράγοντα που θα κρίνει τη δυνατότητα επιτυχίας μίας νέας παρέμβασης ή την αυξημένη επικινδυνότητα αυτής.

 

Ποιος είναι καλός υποψήφιος για revision ρινοπλαστική;

Οι ασθενείς που επιθυμούν βελτίωση της εξωτερικής εμφάνισης ή και της λειτουργικότητας της μύτης τους αποτελούν καλούς υποψήφιους για μία τέτοιου είδους χειρουργική επέμβαση εφόσον:1)είναι καλά στην υγεία τους (το ιατρικό αναμνηστικό τους δεν αποτελεί αντένδειξη), 2) η ποιότητα των ιστών τους το επιτρέπει (όπως αναφέρθηκε και παραπάνω)και 3) οι προσδοκίες τους είναι ρεαλιστικές και όχι ουτοπικές.

 

Πόσον καιρό μετά την προηγούμενη επέμβαση μπορεί κάποιος να προχωρήσει σε revision ρινοπλαστική;

Κάθε περιστατικό είναι διαφορετικό από τα υπόλοιπα και παρότι θεωρείται πιο σοφό να αναμένει κανείς την πλήρη επούλωση, η αναβολή της επανορθωτικής επέμβασης για 1 χρόνο μετά το προηγούμενο χειρουργείο δεν είναι πάντα δικαιολογημένη. Υπάρχουν περιστατικά λοιπόν στα οποία η αναμονή βοηθά γιατί φαίνεται πως καθώς υποχωρούν τα οιδήματα η revision επέμβαση δεν είναι καν απαραίτητη μια και ο ασθενής είναι τελικά ικανοποιημένος και από την άλλη μεριά σε περιστατικά όπου ήταν εμφανή από την αρχή τα σημεία που χρειαζόταν παρέμβαση- διόρθωση και οι ιστοί-βαθμός επούλωσης το επέτρεπαν η επανεπέμβαση μετά από 4- 6 μήνες είχε εξαιρετικά αποτελέσματα και απάλλαξε τους ασθενείς από την αναμονή. Σε κάθε περιστατικό η τελική απόφαση για την αναγκαιότητα αλλά και για τον χρόνο που θα πραγματοποιηθεί η επανορθωτική επέμβαση λαμβάνεται σε συνεννόηση και με κοινή απόφαση ιατρού- ασθενούς.

 

Θα έχω εξωτερικές ουλές μετά από τη revision ρινοπλαστική;

Δεν υπάρχει εξωτερικό σημάδι όταν η επανορθωτική επέμβαση γίνεται με κλειστού τύπου επέμβαση καθώς σε αυτή την περίπτωση όλες οι τομές που γίνονται για να έχει πρόσβαση οι χειρουργός στις περιοχές που πρέπει να παρέμβει γίνονται στο εσωτερικό της μύτης. Η ανοικτή ρινοπλαστική γίνεται μέσω μίας μικρής τομής στο κάτω μέρος της μύτης (columella). Καθώς επουλώνεται ομαλά αλλά και λόγω της θέσης της η τομή αυτή δεν είναι ιδιαίτερα ορατή. Όταν ο χειρουργός έχει εκπαιδευτεί ολοκληρωμένα και έχει την αντίστοιχη χειρουργική εμπειρία μπορεί να ακολουθήσει με επιτυχία και τις δύο τεχνικές και η τελική επιλογή γίνεται εξατομικευμένα σε κάθε περιστατικό.

 

Θα πονάω μετά τη revision ρινοπλαστική;

Οι ασθενείς δεν βιώνουν πόνο μετά από τέτοιου τύπου επεμβάσεις. Σε περιστατικά που αναφέρουν «ήπια τσιμπήματα ή λίγο βάρος» στην περιοχή της μύτης τα συμπτώματα ελέγχονται με ένα απλό παυσίπονο, π.χ. παρακεταμόλη.

 

Επιλογή του κατάλληλου ρινοχειρουργού για την επανορθωτική ρινοπλαστικής

Ο Χειρουργός ΩΡΛΡινοχειρουργός εξειδικευμένος στην πλαστική προσώπου που θα αναλάβει τη διενέργεια μιας επανορθωτικής ρινοπλαστικής θα πρέπει να έχει σαφή εικόνα της παρούσας αλλά και της αρχικής κατάστασης της μύτης και φυσικά να έχει την αντίστοιχη χειρουργική εμπειρία σε τέτοιου τύπου περιστατικά ώστε με βάση το αποτέλεσμα που βλέπει να μπορεί να προβλέψει κατά το δυνατό τη συμπεριφορά των ιστών μετά το επανορθωτικό χειρουργείο. Κάντε λοιπόν ιδανικά την αναζήτησή σας από κοντά ώστε να μπορεί ο γιατρός να σας εξετάσει αρχικά, να αναγνωρίσει τις δικές σας ανάγκες, να σας πει εξατομικευμένα τη γνώμη του για την ανάγκη ή όχι μίας revision επέμβασης αλλά και για το τι μπορείτε να αναμένετε από αυτήν και δείτε φωτογραφίες προ- μετά πραγματικών περιστατικών και όχι αποτελέσματα photoshop από υπολογιστή. Αυτή η διαδικασία θα σας κάνει να αισθανθείτε ασφαλείς με τον ρινοχειρουργό της επιλογής σας, να συζητήσετε μαζί του τι είναι αυτό που μπορείτε να αναμένετε μετεγχειρητικά με βάση τους δικούς σας ιστούς και να αφεθείτε τελικά στα χέρια του με στόχο το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.

Η χειρουργός ΩΡΛ- ρινοχειρουργός εξειδικευμένη στην πλαστική προσώπου, Δρ. Ειρήνη Μάντζαρη, διαθέτει την ανάλογη χειρουργική εμπειρία και τεχνογνωσία και έχει αντιμετωπίσει με επιτυχία μεγάλο αριθμό περιστατικών αυτού του τύπου. Εάν έχετε κάποια ερώτηση σχετικά με τη revision (αναθεωρητική) ρινοπλαστική ή θέλετε να οργανώσετε μία επίσκεψη στο ιατρείο της Δρ. Ειρήνης Μάντζαρη στην πόλη της Αθήνας προκειμένου να εξετασθείτε και να λάβετε εξατομικευμένα μία εκτίμηση σχετικά με το κατά πόσο χρειάζεται να υποβληθείτε σε μία τέτοια επέμβαση, τι απαιτείται τεχνικά για να πραγματοποιηθεί αυτή και τι μπορείτε να αναμένετε, επικοινωνήστε με το γραφείο μας στο 210-6833193 ή συμπληρώστε τη φόρμα επικοινωνίας αφήνοντας στοιχεία επικοινωνίας και το προσωπικό μας θα χαρεί να σας εξυπηρετήσει. Κάντε το πρώτο βήμα όχι μόνο για να φαίνεστε αλλά και για να αναπνέετε καλύτερα!

 

επικοινωνία

 

Επικοινωνία