Ρινοπλαστική χωρίς χειρουργείο

Ρινοπλαστική χωρίς χειρουργείο

Δεν είναι λίγες οι φορές που οι ασθενείς μας ρωτούν εάν μπορούν να προχωρήσουν σε μικρές αλλαγές της εμφάνισης της μύτης τους αποφεύγοντας τη διαδικασία του χειρουργείου. Η “ρινοπλαστική” χωρίς χειρουργείο (όπως συνηθίζεται να λέγεται καθ υπερβολήν παρά το ότι δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση πλαστική επέμβαση, ούτε μπορεί να αντικαταστήσει το χειρουργείο της ρινοπλαστικής) είναι στην πραγματικότητα μία mini παρέμβαση που εφαρμόζεται σε συγκεκριμένες περιπτώσεις και μόνο έπειτα από συζήτηση με τον ασθενή σχετικά με τα αποτελέσματα που προσδοκά να έχει.

 

Τι είναι όμως η “ρινοπλαστική” χωρίς χειρουργείο;

Η “ρινοπλαστική” χωρίς χειρουργείο ή “ρινοπλαστική” με υαλουρονικό (” υγρή” ρινοπλαστική) είναι μια μη επεμβατική μέθοδος, χάρη στην οποία πραγματοποιούνται μικρές διορθώσεις με την έγχυση υαλουρονικού οξέος σε συγκεκριμένες περιοχές της μύτης -με γνώμονα πάντα την ανατομία της- ούτως ώστε το αποτέλεσμα να είναι απόλυτα ασφαλές και φυσικό.

 

Σε ποιες περιπτώσεις εφαρμόζεται;

Η “ρινοπλαστική” χωρίς χειρουργείο εφαρμόζεται σε περιπτώσεις ασθενών που επιθυμούν να προχωρήσουν σε πραγματικά μικρές αλλαγές στη μύτη τους και οι αλλαγές αυτές περιλαμβάνουν την ενίσχυση της στήριξης και του όγκου της σε κάποια σημεία. Η συγκεκριμένη μέθοδος αποτελεί εξαιρετική επιλογή και σε ασθενείς που έχουν προηγουμένως υποβληθεί σε χειρουργείο ρινοπλαστικής και επιθυμούν να προχωρήσουν σε επιπλέον μικρές διορθώσεις. Σε κάθε περίπτωση είναι σημαντικό να συνειδητοποιήσει κανείς πως με την έγχυση του υαλουρονικού επιτυγχάνεται camouflage σε σημεία που εντοπίζονται εισολκές και πως φυσικά δεν μπορεί να επιτευχθεί ελάττωση του όγκου της μύτης.

 

Συγκεντρωτικά, οι βασικότερες αισθητικές διορθώσεις που επιτυγχάνει η “ρινοπλαστική” χωρίς χειρουργείο, είναι οι εξής:

 • Camouflage ενός πολύ μικρού ύβου, όταν το ριζορρίνιο ξεκινά σχετικά χαμηλά σε σχέση με φρύδια. Το αποτέλεσμα δεν προτείνεται σε περιστατικά στα οποία το ριζορρίνιο ξεκινά από το ύψος περίπου των φρυδιών γιατί τότε το αποτέλεσμα μοιάζει αφύσικο και δεν κολακεύει το πρόσωπο.
 • Διόρθωση των ελλειμάτων – εισολκών που εντοπίζονται φυσικά ή μετά από τραυματισμό ή μετά από ρινοχειρουργική επέμβαση.
 • Βελτίωση των ασυμμετριών της μύτης όταν αυτές είναι μικρές σε έκταση και δεν απαιτούν να προστεθεί πολύ υλικό, κάτι που θα είχε ως αποτέλεσμα να αυξηθεί τελικά πολύ ο συνολικός όγκος της μύτης.
 • Αναπλήρωση του χαμένου όγκου της μύτης σε ράχη και κορυφή.
 • Μικρή στήριξη της κορυφής της μύτης (υπό προϋποθέσεις που σχετίζονται με την λοιπή ανατομία της).
 • Βελτίωση του προσανατολισμού της κορυφής της μύτης.

 

Ποια πλεονεκτήματα εμφανίζει η μέθοδος της “ρινοπλαστικής” χωρίς χειρουργείο;

Στα σημαντικότερα πλεονεκτήματα της μεθόδου της ρινοπλαστικής χωρίς χειρουργείο, συγκαταλέγονται τα ακόλουθα:

 • Ολοκλήρωση της διαδικασίας σε λίγα λεπτά
 • Άμεση επιστροφή στην καθημερινότητα
 • Άμεσα ορατά αποτελέσματα
 • Αναίμακτη και ανώδυνη διαδικασία
 • Απουσία νοσηλείας και αναισθησίας
 • Ασφαλής θεραπεία
 • Αναστρέψιμο αποτέλεσμα
 • Χαμηλό κόστος

Στον αντίποδα αυτών, τα μειονεκτήματα της μεθόδου περιλαμβάνουν:

 • Αδυναμία ελάττωσης του όγκου μιας μεγάλης μύτης
 • Αδυναμία ευθειασμού μιας λοξής μύτης
 • Αδυναμία στήριξης μιας μακριάς κορυφής
 • Αδυναμία βελτίωσης της λειτουργικότητας της μύτης
 • Ανάγκη επανάληψης

 

Τα αποτελέσματα της θεραπείας είναι μόνιμα;

Το υαλουρονικό οξύ είναι ένα υλικό το οποίο με την πάροδο του χρόνου διασπάται φυσικά από τον οργανισμό και χάνει τον όγκο του σταδιακά. Οι παράγοντες που επηρεάζουν τη διάρκεια των αποτελεσμάτων διαφέρουν από ασθενή σε ασθενή. Οι βασικότεροι εξ αυτών είναι το πάχος και η ποιότητα του δέρματος αλλά και ο ρυθμός που μεταβολίζει κάθε οργανισμός το υαλουρονικό. Εάν ο ασθενής επιθυμεί να διατηρήσει το αρχικό αποτέλεσμα, τότε απαιτούνται ορισμένες επαναληπτικές συνεδρίες αναπλήρωσης τις οποίες ορίζει ο ιατρός.

 

Θέλω να μικρύνω τη μύτη μου. Μπορώ να προχωρήσω σε “ρινοπλαστική” χωρίς χειρουργείο;

Είναι σημαντικό να επισημανθεί, ότι η “ρινοπλαστική” χωρίς χειρουργείο χρησιμοποιείται αποκλειστικά για το “γέμισμα” ορισμένων σημείων της μύτης. Δεν μπορεί συνεπώς να επιτύχει με κάποιον τρόπο την ελάττωση του όγκου ή τη λέπτυνση της μύτης.

Υπάρχει επιλογή για τη διόρθωση μιας μύτης μεγάλης, πλατιάς, πολύ υβώδους ή πολύ λοξής;

Η ιδανική μέθοδος στα περιστατικά αυτά είναι η χειρουργική επέμβαση της λειτουργικής ρινοπλαστικής. Η λειτουργική ρινοπλαστική αντιμετωπίζει επιτυχώς  τα προβλήματα που σχετίζονται με τη λειτουργικότητα της μύτης και ταυτόχρονα έχει τη δυνατότητα της ολιστικής αναδιαμόρφωσής της με τρόπο αρμονικό, ολοκληρωμένο και κατά συνέπεια φυσικό.

 

Σε κάθε περίπτωση, κάθε ασθενής που επιθυμεί να αλλάξει την εμφάνιση της μύτης του/της θα πρέπει πρώτα να αξιολογείται από έναν εξειδικευμένο ρινοχειρουργό. Γνωρίζοντας την ανατομία, τις εξατομικευμένες ανάγκες  και τις επιθυμίες του/της, θα επιλέξει τελικά με την υπεύθυνη καθοδήγηση του/της ιατρού του την ιδανική μέθοδο για τον ίδιο/ίδια.

Επικοινωνήστε με τη Χειρουργό ΩΡΛ – Ειδική Ρινοχειρουργό Δρ. Ειρήνη Μάντζαρη και κάντε το πρώτο βήμα προκειμένου να αποκτήσετε τη μύτη που είναι ιδανική για εσάς, λειτουργικά και αισθητικά.

Επικοινωνία

επικοινωνία